MusicAeterna ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. okt. 2016
 • CVR 38101242

Virksomheden MusicAeterna ApS befinder sig i branchen "Teater- og koncertvirksomhed" og har adresse i København V. De blev etableret i 6. oktober 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 131.276 DKK, mens den i 2021 var på -551.844 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 88.449 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

88’ DKK

+120%

Egenkapital

440’ DKK

+25%

Omsætning

-

Resultat før skat

115’ DKK

+120%

Årets resultat

202288.449 DKK
2021-449.812 DKK
202068.333 DKK
2019487.908 DKK
2018359.262 DKK
201734.403 DKK

Likviditetsgrad

493 %

+124%
God

Afkastningsgrad

22 %

+124%
God

Soliditetsgrad

81 %

+40%
God

Overskudsgrad

-

Balance

544’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

131’ DKK

+124%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

515’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  131’
  -
  -11’
  -
  120’
  4’
  -
  -
  4’
  115’
  -
  115’
  -27’
  88’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  22’
  -
  22’
  8’
  -
  -
  8’
  30’
  -
  -
  159’
  150’
  1’
  515’
  544’
  150’
  140’
  150’
  -
  440’
  -
  440’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  49’
  55’
  104’
  544’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MusicAeterna ApS 06.10.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Flæsketorvet 68 · DK-1711 København V 18.03.2024
Flæsketorvet 28 · DK-1711 København V 20.10.2017 17.03.2024
Amager Strandvej 50 · DK-2300 København S 06.10.2016 19.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
900110 Teater- og koncertvirksomhed 06.10.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-02-12 12.02.2024
2016-10-06 06.10.2016 11.02.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 06.10.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 06.10.2016

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Vemming 06.10.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Vemming 28.10.2016
Marc Leon Robert De Mauny 06.10.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MusicAeterna ApS

Flæsketorvet 68
1711 København V

CVR

38101242

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. oktober 2016

P-nummer

1021829249

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Pont Neuf performing fine arts ApS

Branchekode

900110
Teater- og koncertvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

53623435

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at varetage de kunstneriske og økonomiske interesser for MusicAeterna orkester og kor, at initiere og gennemføre koncerter og musikteater Internationalt, at organisere og administrere donormidler, samt virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-