Fitzcarraldo Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. sep. 2016
 • CVR 38000489

Virksomheden Fitzcarraldo Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 9. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.502 DKK, mens den i 2021 var på -54.767 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -21.448 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-21’ DKK

+92%

Egenkapital

-51’ DKK

-72%

Omsætning

-

Resultat før skat

-27’ DKK

+92%

Årets resultat

2022-21.448 DKK
2021-258.802 DKK
20203.418 DKK
2019-2.861 DKK
2018144.182 DKK
2017-5.127 DKK
2016-3.000 DKK

Likviditetsgrad

41 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-6 %

+83%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-32 %

-68%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

162’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+83%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

87’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -27’
  -
  -27’
  -5’
  -21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  75’
  -
  -
  -
  -
  -
  87’
  162’
  75’
  -293’
  -
  -
  -51’
  -
  -51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  4’
  213’
  162’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fitzcarraldo Holding ApS 09.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Flæsketorvet 28 · DK-1711 København V 20.10.2017
Amager Strandvej 50 · DK-2300 København S 09.09.2016 19.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-09 09.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
75.000 DKK 09.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 09.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Vemming 09.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Vemming 09.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fitzcarraldo Holding ApS

Flæsketorvet 28
1711 København V

CVR

38000489

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. september 2016

P-nummer

1021740175

Moderselskab

-

Binavne

 • Unlimited Performing Arts Holding ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nicolai@artsunlimited.dk

Telefon

53623435

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve og besidde aktier og anparter og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

75.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-