Aage og Johanne Louis-Hansen A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 17. apr. 2015
 • CVR 36717882

Virksomheden Aage og Johanne Louis-Hansen A/S befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 17. april 2015 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -974.000 DKK, mens den i 2022 var på 698.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -78.273.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Niels Mazanti. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Niels Peter Louis-Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-78.273’ DKK

+99%

Egenkapital

20.313.834’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-58.628’ DKK

+99%

Årets resultat

2023-78.273.000 DKK
2022-5.498.762.000 DKK
2021728.746.000 DKK
20204.878.870.000 DKK
20194.626.950.000 DKK
20183.991.533.000 DKK
2017255.031.000 DKK
20161.377.268.000 DKK
2015-1.323.829.000 DKK

Likviditetsgrad

341 %

-13%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-95%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20.790.590’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-974’ DKK

-240%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.628.082’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -974’
  -2.937’
  -
  -
  -3.911’
  1.371.467’
  -62.235’
  -
  1.309.232’
  -58.628’
  -
  -58.628’
  -19.645’
  -78.273’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  937’
  19.162.508’
  19.162.508’
  -
  -
  -
  821’
  111.160’
  1.628.082’
  20.790.590’
  50.000’
  19.963.834’
  300.000’
  -
  20.313.834’
  -
  20.313.834’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  475.450’
  -
  -
  -
  313’
  696’
  476.756’
  20.790.590’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Aage og Johanne Louis-Hansen A/S 10.12.2020
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS 17.04.2015 09.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hammerensgade 1 · DK-1267 København K 29.02.2024
Gammel Strandvej 22A · DK-2990 Nivå 17.04.2015 28.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 17.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-16 16.03.2021
2020-12-10 10.12.2020 15.03.2021
2020-09-22 22.09.2020 09.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000.000 DKK 17.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
 Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren. 07.10.2020
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 17.04.2015 06.10.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henrik Dahl 14.12.2023
Britta Andersen 01.10.2020
Michael Pram Rasmussen 01.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Niels Mazanti 01.07.2020
Michael Pram Rasmussen 11.12.2018 01.10.2020
Britta Andersen 17.04.2015 01.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Dahl 14.12.2023
Britta Andersen 17.04.2015
Niels Peter Louis-Hansen 17.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Aage og Johanne Louis-Hansen A/S

Hammerensgade 1
1267 København K

CVR

36717882

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

17. april 2015

P-nummer

1020331417

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

49184027

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at besidde aktier i de af civilingeniør Aage Louis-Hansen grundlagte selskaber.

Tegningsregel

 Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren.

Registeret kapital

50.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja