AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

NORMAL
 • EFO
 • Etableret 1. dec. 1980
 • CVR 87237915

Virksomheden AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND befinder sig i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. december 1980 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.533.000 DKK, mens den i 2022 var på -5.585.257.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.861.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Christine Wiberg-Lyng. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Niels Peter Louis-Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19.861’ DKK

+100%

Egenkapital

20.597.966’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19.861’ DKK

+100%

Årets resultat

2023-19.861.000 DKK
2022-5.593.955.000 DKK
2021753.658.000 DKK
20204.876.097.000 DKK
20194.624.868.000 DKK
20183.992.547.000 DKK
2017261.651.000 DKK
20161.384.418.000 DKK
2015-167.560.000 DKK

Likviditetsgrad

152 %

+6%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

21.146.294’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-10.533’ DKK

+100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

831.950’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10.533’
  -6.345’
  -
  -
  -10.580’
  92.304’
  -24.611’
  -
  67.693’
  -19.861’
  -
  -19.861’
  -
  -19.861’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  510’
  20.313.834’
  -
  -
  20.313.834’
  20.314.344’
  -
  -
  475.449’
  1.303’
  46.405’
  831.950’
  21.146.294’
  521.346’
  -
  -
  -
  20.597.966’
  -
  20.597.966’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  815’
  -
  548.328’
  21.146.294’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND 01.12.1980

Adresse

Adresse Fra Til
Hammerensgade 1 · DK-1267 København K 13.02.2024
Gammel Strandvej 22A · DK-2990 Nivå 14.10.2015 12.02.2024
Gammel Strandvej 22A · DK-2990 Nivå 29.05.2013 13.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 01.01.2008
853290 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold 01.12.1980 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-10 10.12.2020
2015-09-08 08.09.2015 09.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
521.345.682 DKK 17.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden sammen med ét bestyrelsesmedlem. 17.04.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henrik Dahl 14.12.2023
Britta Andersen 22.05.2007
Per Ossip Magid 07.05.1996

Direktører

Navn Fra Til
Christine Wiberg-Lyng 01.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

Hammerensgade 1
1267 København K

CVR

87237915

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

1. december 1980

P-nummer

1002767369

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

889910
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@louis-hansenfonden.dk

Telefon

49184020

Formål

Fondens formål er at yde støtte eller opmuntring: a. til slægtninge af afdøde civilingeniør Aage Louis-Hansen og fru Johanne Louis-Hansen. b. til personer, som har eller har haft tilknytning til de af civilingeniør Aage Louis-Hansen grundlagte virksomheder eller sådanne personers pårørende. c. til andre personer uden for fornævnte kreds eller til institutioner, som fondsbestyrelsen skønner vil have behov for støtte eller opmuntring. d. til almene, videnskabelige eller kunstneriske formål.

Tegningsregel

Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden sammen med ét bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

521.345.682 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Ja