LEMAN HOLDING A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 29. okt. 1970
 • CVR 36700513

Virksomheden LEMAN HOLDING A/S befinder sig i branchen "Speditører" og har adresse i Greve. De blev etableret i 29. oktober 1970 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 12.063.000 DKK, mens den i 2021 var på 11.661.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 55.357.000 DKK.

I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Philippe Robert Joseph Arthur Marie Ziegler.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55.357’ DKK

+36%

Egenkapital

646.706’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

57.308’ DKK

+36%

Årets resultat

202255.357.000 DKK
202140.798.000 DKK
2020-11.222.000 DKK
201915.547.000 DKK
201822.670.000 DKK
201736.887.000 DKK
201647.222.000 DKK
201536.480.000 DKK
201439.591.768 DKK
201335.305.084 DKK
201228.432.022 DKK

Likviditetsgrad

407 %

-60%
God

Afkastningsgrad

1 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

762.294’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

12.063’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

86.963’ DKK

+393%

Tilgodehavende

105.675’ DKK

+511%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  12.063’
  -
  -5.262’
  -
  6.801’
  4.521’
  -
  48.422’
  52.943’
  57.308’
  -
  57.308’
  -1.951’
  55.357’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  220.130’
  402.990’
  -
  -
  436.489’
  656.619’
  -
  -
  84.328’
  -
  22’
  105.675’
  762.294’
  30.000’
  235.454’
  4.000’
  -
  646.706’
  -
  646.706’
  28.625’
  28.625’
  60.978’
  -
  -
  -
  60.978’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25.985’
  762.294’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LEMAN HOLDING A/S 15.12.2000
FRAGTA A/S 29.10.1970 14.12.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Ventrupvej 6 · DK-2670 Greve 24.01.2008
Tjæregade 2 · DK-2450 København SV 29.10.1970 23.01.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
522920 Speditører 01.01.2008
634020 Speditørvirksomhed 29.10.1970 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-15 15.05.2018
2010-05-31 31.05.2010 14.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
30.000.000 DKK 29.06.2001
25.000.000 DKK 28.08.1995 28.06.2001
20.000.000 DKK 08.08.1988 27.08.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene 31.05.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Tanya Sophie Yasmine Ziegler Moyal 16.05.2023
Lilian Merete Mogensen 12.09.2019
Ole Michael Ringheim 12.09.2019

Direktører

Navn Fra Til
Bo Lindberg Andersen 01.10.2021
Ole Michael Ringheim 01.06.2021 01.10.2021
Morten Bo Abildløkke Rasmussen 15.05.2018 31.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Philippe Robert Joseph Arthur Marie Ziegler 01.02.1999 29.04.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LEMAN HOLDING A/S

Ventrupvej 6
2670 Greve

CVR

36700513

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

29. oktober 1970

P-nummer

1006522126

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • FRAGTA A/S

Branchekode

522920
Speditører

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene

Registeret kapital

30.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej