APMH INVEST A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 5. feb. 2015
 • CVR 36533846

Virksomheden APMH INVEST A/S befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 5. februar 2015 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.781.800.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Martin Nørkjær Larsen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Robert Maersk Uggla.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5.781.800’ DKK

+190%

Egenkapital

122.878.900’ DKK

+51%

Omsætning

-

Resultat før skat

6.604.100’ DKK

+200%

Årets resultat

20235.781.800.000 DKK
2022-6.437.400.000 DKK
20214.192.100.000 DKK
2020-2.702.400.000 DKK
20193.583.500.000 DKK
20182.853.900.000 DKK
20174.843.800.000 DKK
20163.483.500.000 DKK
20151.346.900.000 DKK

Likviditetsgrad

7.518 %

-92%
God

Afkastningsgrad

2 %

+127%
Svag

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

123.614.300’ DKK

+52%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

735.400’ DKK

> +999%

Tilgodehavende

54.026.000’ DKK

+338%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -12.800’
  -
  -
  2.262.600’
  5.529.700’
  -1.188.200’
  -2.607.600’
  1.733.900’
  6.604.100’
  -
  6.604.100’
  -822.300’
  5.781.800’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27.142.000’
  -
  -
  -
  69.588.300’
  -
  -
  -
  145.200’
  3.681.100’
  54.026.000’
  123.614.300’
  1.000.000’
  121.878.900’
  -
  -
  122.878.900’
  -
  122.878.900’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16.800’
  -
  -
  -
  -
  11.800’
  -
  718.600’
  123.614.300’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
APMH INVEST A/S 05.02.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Esplanaden 50 · DK-1263 København K 05.02.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 05.02.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-31 31.03.2023
2018-04-30 30.04.2018 30.03.2023
2017-04-27 27.04.2017 29.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000.000 DKK 07.04.2015
1.000.000 DKK 05.02.2015 06.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 05.04.2023
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsens formand i forening med et medlem af direktionen, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 03.05.2017 04.04.2023
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsens formand i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 05.02.2015 02.05.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jan Thorsgaard Nielsen 07.09.2018
Martin Nørkjær Larsen 27.04.2017
Peter Straarup 05.02.2015 27.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Martin Nørkjær Larsen 01.09.2017
Martin Gottlob 05.02.2015 01.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birgitte Possing 26.03.2021
Claus Michael Valentin Hemmingsen 04.03.2020
Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen 05.02.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

APMH INVEST A/S

Esplanaden 50
1263 København K

CVR

36533846

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

5. februar 2015

P-nummer

1020124330

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i danske eller udenlandske aktiver. Selskabets likvide midler kan investeres i obligationer, kreditinstitutobligationer eller lignende.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

1.000.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Nej