A.P. MØLLER HOLDING A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 20. dec. 2013
 • CVR 25679288

Virksomheden A.P. MØLLER HOLDING A/S befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 20. december 2013 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 203.808.000.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 63 personer, hvor direktionen bl.a. består af Martin Nørkjær Larsen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Ane Mærsk Mc Kinney Uggla.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

203.808.000’ DKK

+71%

Egenkapital

541.394.000’ DKK

+44%

Omsætning

611.207.000’ DKK

+50%

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022203.808.000.000 DKK
2021118.975.000.000 DKK
20209.987.000.000 DKK
20196.577.000.000 DKK
201822.464.000.000 DKK
2017-2.991.000.000 DKK
2016-8.366.000.000 DKK
20157.210.000.000 DKK
201429.237.000.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

69 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

790.315.000’ DKK

+36%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

300.798.000’ DKK

+56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  611.207.000’
  -
  -
  -48.993.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  203.808.000’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  208.234.000’
  -
  -
  -
  -
  489.517.000’
  14.107.000’
  -
  -
  -
  74.167.000’
  300.798.000’
  790.315.000’
  -
  271.160.000’
  -
  -3.993.000’
  541.394.000’
  269.727.000’
  541.394.000’
  -
  -
  -
  54.062.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A.P. MØLLER HOLDING A/S 20.12.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Esplanaden 50 · DK-1263 København K 20.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.02.2014
999999 Uoplyst 20.12.2013 31.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-31 31.03.2023
2020-04-20 20.04.2020 30.03.2023
2018-04-30 30.04.2018 19.04.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.000.000.000 DKK 02.03.2015
1.000.000.000 DKK 20.12.2013 01.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 05.04.2023
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsens formand i forening med et medlem af direktionen, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen, eller af den samlede bestyrelse. 02.05.2018 04.04.2023
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsens formand i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 02.03.2015 01.05.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Diane B. Greene 20.04.2020
Claus Michael Valentin Hemmingsen 20.04.2020
Jan Leschly 05.10.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jan Thorsgaard Nielsen 01.08.2018
Martin Nørkjær Larsen 06.12.2016
Martin Gottlob 01.09.2016 01.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birgitte Possing 26.03.2021
Claus Michael Valentin Hemmingsen 04.03.2020
Tom Kähler 20.12.2013 27.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A.P. MØLLER HOLDING A/S

Esplanaden 50
1263 København K

CVR

25679288

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

20. december 2013

P-nummer

1018990683

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet er stiftet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal ("A.P. Møller Fonden") og har til formål at administrere de af A.P. Møller Fonden indskudte aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S samt at udøve de dertil knyttede forvaltningsmæssige beføjelser. Selskabet skal stedse have A.P. Møller Fonden som eneaktionær og skal stedse bevare majoriteten af stemmer i A.P. Møller - Mærsk A/S samt bevare mere end 25 % af aktiekapitalen i A.P. Møller - Mærsk A/S. Selskabet kan i ingen tilfælde sælge aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S såfremt salget må forventes at medføre at (i) Selskabets stemmeandel ikke længere overstiger 50 % og/eller (ii) Selskabets andel af aktiekapitalen ikke længere overstiger 25 %. Selskabet skal i øvrigt drives i overensstemmelse med A.P. Møllers ånd, således som udtrykt i A.P. Møller Fondens fundats, herunder blandt andet ved at sikre, at A.P. Møller - Mærsk A/S stedse holdes velkonsolideret, således at det ikke først og fremmest kommer an på en stor udbyttebetaling, men på opbygning af nyttig virksomhed. Selskabet har endvidere til formål at drive virksomhed med handel, industri og service og at eje kapitalandele eller andre ejerandele i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

2.000.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

63

Reklamebeskyttelse

Nej