GRUNDFOS US ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. nov. 2014
 • CVR 36426144

Virksomheden GRUNDFOS US ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Bjerringbro. De blev etableret i 6. november 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -34.312 DKK, mens den i 2022 var på -30.070 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 56.005.278 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

56.005’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.149.468’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

56.007’ DKK

> +999%

Årets resultat

202356.005.278 DKK
2022-23.470 DKK
2021-26.211 DKK
2020-16.691 DKK
2019-15.640 DKK
2018-15.829 DKK
2017-18.391 DKK
2016-28.682 DKK
2015-14.457 DKK

Likviditetsgrad

33.170 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.149.637’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-34’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

56.065’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -34’
  -
  -
  -
  -
  670’
  -628’
  -
  43’
  56.007’
  -
  56.007’
  -2’
  56.005’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.093.572’
  -
  -
  1.093.572’
  1.093.572’
  -
  -
  -
  -
  -
  56.065’
  1.149.637’
  50’
  1.094.418’
  55.000’
  -
  1.149.468’
  -
  1.149.468’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  169’
  1.149.637’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GRUNDFOS US ApS 23.01.2015
KR 1773 ApS 06.11.2014 22.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Poul Due Jensens Vej 7 · DK-8850 Bjerringbro 20.01.2023
Poul Due Jensens Vej 7 · DK-8850 Bjerringbro 23.01.2015 19.01.2023
Sundkrogsgade 5 · DK-2100 København Ø 06.11.2014 22.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2019
999999 Uoplyst 06.11.2014 31.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-29 29.05.2017
2015-01-23 23.01.2015 28.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. 23.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jens Ulrik Gernow 07.01.2021
Mads Nipper 05.03.2019 07.01.2021
Stephane Laurent Gilles Simonetta 27.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Richter Rasmussen 13.03.2024
Søren Lund Nielsen 13.03.2024
Ágnes Eszter Pauer 13.03.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GRUNDFOS US ApS

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

CVR

36426144

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. november 2014

P-nummer

1019869543

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andre ejerandele i danske og udenlandske erhvervsvirksomheder, herunder særligt koncernforbundne selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej