Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 25. aug. 2014
 • CVR 36074981

Virksomheden Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 25. august 2014 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 3.483.939 DKK, mens den i 2022 var på 2.804.306 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 6.190 DKK.

Medarbejderstaben består af 8 personer, hvor direktionen bl.a. består af Michael Lynggaard. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Morten Plenge.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

+687%

Egenkapital

636’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20236.190 DKK
2022787 DKK
20211.772 DKK
20201.392 DKK
201987.635 DKK
201823.502 DKK
2017207.369 DKK
2016279.465 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

74 %

-4%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+78%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

12 %

-42%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.494’ DKK

+75%

Bruttofortjeneste

3.484’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

4.858’ DKK

+94%

Tilgodehavende

3.547’ DKK

+92%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  3.484’
  -3.366’
  -125’
  -
  -7’
  20’
  -7’
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  1.549’
  1.549’
  -
  98’
  -
  98’
  -
  -
  299’
  299’
  1.946’
  -
  2.367’
  -
  284’
  74’
  3.547’
  5.494’
  500’
  -875’
  -
  -
  636’
  -
  636’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  73’
  -
  -
  -
  -
  4.445’
  -
  4.786’
  5.494’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 25.11.2020
Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 03.09.2019 24.11.2020
ADDEA Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 30.11.2017 02.09.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vindingevej 10 · DK-4000 Roskilde 12.01.2018
Skomagergade 13 · DK-4000 Roskilde 21.12.2017 11.01.2018
Amaliegade 35 · DK-1256 København K 09.02.2016 20.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.09.2014
999999 Uoplyst 25.08.2014 31.08.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-25 25.11.2020
2020-08-12 12.08.2020 24.11.2020
2019-09-03 03.09.2019 11.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 29.11.2017
50.000 DKK 25.08.2014 28.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 25.08.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Simon Daniel Elvemand 30.11.2021
Morten Plenge 29.11.2017 29.11.2021
Michael Lynggaard 29.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Michael Lynggaard 03.09.2019
Morten Plenge 31.12.2016 03.09.2019
John Petersson 15.01.2016 31.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Julie Lynggaard 01.04.2023
Simon Daniel Elvemand 30.11.2021 31.03.2023
Morten Plenge 24.10.2017 31.03.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vindingevej 10
4000 Roskilde

CVR

36074981

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

25. august 2014

P-nummer

1019650177

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Addea Audit P/S
 • Boreco Revision P/S
 • Plenge Revision P/S

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@boreco.dk

Telefon

70200768

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med revision og erklæringsafgivelse samt rådgivning og assistance, der naturligt ligger inden for revisionsvirksomheders arbejdsområder og er omfattet af selskabets kompetence

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Revisor