KPMG P/S

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 11. dec. 2013
 • CVR 25578198

Virksomheden KPMG P/S befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 11. december 2013 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.548.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 820 personer, hvor direktionen bl.a. består af Morten Mønster. I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Klaus Rytz.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9.548’ DKK

+54%

Egenkapital

77.829’ DKK

+35%

Omsætning

897.045’ DKK

+30%

Resultat før skat

-

Årets resultat

20229.548.000 DKK
20206.194.000 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK

Likviditetsgrad

123 %

+1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+43%
Svag

Soliditetsgrad

23 %

+43%
God

Overskudsgrad

1 %

+4%
Svag

Balance

334.550’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

626.033’ DKK

+31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

305.697’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  897.045’
  626.033’
  -611.256’
  -4.268’
  -
  10.509’
  812’
  -1.773’
  -
  -961’
  -
  -
  -
  -
  9.548’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  1.567’
  1.567’
  10.613’
  -
  -
  10.613’
  -
  -
  16.524’
  16.673’
  28.853’
  -
  182.432’
  -
  20.621’
  42.411’
  305.697’
  334.550’
  57.160’
  419’
  -
  -
  77.829’
  -
  77.829’
  -
  7.682’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44.035’
  134.332’
  249.039’
  334.550’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KPMG P/S 25.08.2015
KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 10.02.2015 24.08.2015
KPMG P/S 07.01.2015 09.02.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Dampfærgevej 28 · DK-2100 København Ø 13.07.2015
Amerika Plads 38 · DK-2100 København Ø 07.03.2014 12.07.2015
H.C. Andersens Boulevard 12 · DK-1553 København V 11.12.2013 06.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.02.2014
999999 Uoplyst 11.12.2013 31.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-01 01.12.2022
2022-10-31 31.10.2022 30.11.2022
2022-09-19 19.09.2022 30.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
63.510.990 DKK 01.12.2022
61.393.957 DKK 31.10.2022 30.11.2022
57.159.891 DKK 19.09.2022 30.10.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør. 13.10.2015
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af et medlem af bestyrelsen i forening med et medlem af direktionen eller af den administrerende direktør. 10.02.2015 12.10.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Nikolaj Møller Hansen 26.01.2023
Flemming Lund 30.06.2022
Martin Mølgård Povelsen 27.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Morten Mønster 16.08.2021
Anja Bjørnholt Lüthcke 22.04.2021 16.08.2021
Henrik Robert Mulvad 01.02.2019 21.04.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
KPMG KOMPLEMENTARSELSKAB ApS 29.04.2022 19.09.2022
KPMG KOMPLEMENTARSELSKAB ApS 29.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KPMG P/S

Dampfærgevej 28
2100 København Ø

CVR

25578198

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

11. december 2013

P-nummer

1018974173

Moderselskab

-

Binavne

 • KPMG 2014 P/S
 • KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

70707760

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed herunder forskellige former for rådgivningsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør.

Registeret kapital

63.510.990 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

820

Reklamebeskyttelse

Nej