CHELSEA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. aug. 2014
 • CVR 36074590

Virksomheden CHELSEA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 25. august 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 32.003 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

32’ DKK

+16%

Egenkapital

902’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

41’ DKK

+16%

Årets resultat

202232.003 DKK
202127.642 DKK
202026.083 DKK
201924.498 DKK
201823.884 DKK
201724.576 DKK
2016693.250 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

12.857 %

-14%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

909’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

909’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  -
  41’
  41’
  -
  41’
  -9’
  32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  909’
  -
  909’
  909’
  50’
  852’
  -
  -
  902’
  -
  902’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  909’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CHELSEA HOLDING ApS 25.08.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Vedbyholm 51 · DK-2650 Hvidovre 16.06.2018
Amaliegade 35 · DK-1256 København K 25.08.2014 15.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 25.08.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-08-25 25.08.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.08.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 25.08.2014

Direktører

Navn Fra Til
Brian Frost Klogborg 25.08.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Frost Klogborg 25.08.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CHELSEA HOLDING ApS

Vedbyholm 51
2650 Hvidovre

CVR

36074590

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. august 2014

P-nummer

1019649314

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bk@addco.dk

Telefon

20855707

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-