GRUNDFOS OPERATIONS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. apr. 2014
 • CVR 35817352

Virksomheden GRUNDFOS OPERATIONS A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af andre pumper og kompressorer" og har adresse i Bjerringbro. De blev etableret i 1. april 2014 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 137.708.000 DKK, mens den i 2021 var på 160.407.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.088.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 155 personer, hvor direktionen bl.a. består af Niels Herman Møller Jensen. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Mikael Andreas Holm Geday.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

33.088’ DKK

+9%

Egenkapital

333.255’ DKK

+19%

Omsætning

2.136.994’ DKK

+8%

Resultat før skat

42.338’ DKK

+9%

Årets resultat

202233.088.000 DKK
202130.264.000 DKK
202023.437.000 DKK
201926.374.000 DKK
201824.049.000 DKK
201723.495.000 DKK
201624.506.000 DKK
201519.929.000 DKK
2014-6.359.045 DKK

Likviditetsgrad

172 %

+3%
God

Afkastningsgrad

6 %

-5%
Svag

Soliditetsgrad

45 %

+5%
God

Overskudsgrad

2 %

0%
Svag

Balance

748.625’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

137.708’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

712.856’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  2.136.994’
  137.708’
  -
  -
  1.999.286’
  42.740’
  9.366’
  -9.768’
  -
  -402’
  42.338’
  -
  42.338’
  -9.250’
  33.088’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  4’
  4’
  -
  -
  14.427’
  35.765’
  -
  -
  -
  -
  35.769’
  384.748’
  75.816’
  201.408’
  48.939’
  729’
  712.856’
  748.625’
  1.001’
  326.939’
  -
  5.311’
  333.255’
  -
  333.255’
  438’
  896’
  -
  -
  -
  -
  -
  266.990’
  -
  -
  -
  129.713’
  -
  414.474’
  748.625’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GRUNDFOS OPERATIONS A/S 01.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Poul Due Jensens Vej 7 · DK-8850 Bjerringbro 20.01.2023
Poul Due Jensens Vej 7 · DK-8850 Bjerringbro 01.04.2014 19.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
281300 Fremstilling af andre pumper og kompressorer 01.04.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-21 21.06.2021
2020-10-26 26.10.2020 20.06.2021
2016-04-04 04.04.2016 25.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.001.000 DKK 04.04.2016
1.000.000 DKK 01.04.2014 03.04.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse 01.04.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jens Ulrik Gernow 12.07.2023
Silvio Vanzo 26.08.2019
Klavs Christensen Hornum 29.03.2016 26.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Niels Herman Møller Jensen 29.03.2016
Stephane Laurent Gilles Simonetta 21.10.2015 29.03.2016
Lars Aagaard Nielsen 01.04.2014 21.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Richter Rasmussen 13.03.2024
Søren Lund Nielsen 13.03.2024
Ágnes Eszter Pauer 13.03.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GRUNDFOS OPERATIONS A/S

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

CVR

35817352

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. april 2014

P-nummer

1019264919

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Grundfos Lifelink A/S

Branchekode

281300
Fremstilling af andre pumper og kompressorer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@grundfos.com

Telefon

87501400

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at få produceret produkter hos andre virksomheder og videresælge disse til virksomheder inden for og uden for Grundfos-koncernen og koordinere operationale aktiviteter mellem koncernforbundende selskaber og at sælge digitale løsninger. Selskabet skal tillige eje aktier og anparter i andre virksomheder samt foretage al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse til selskabet virke.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

1.001.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

155

Reklamebeskyttelse

Nej