GreenMobility A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 24. okt. 2013
 • CVR 35521585

Virksomheden GreenMobility A/S befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 24. oktober 2013 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Medarbejderstaben består af 84 personer, hvor direktionen bl.a. består af Anders Wall. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Tue Østergaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-
2020-59.721.000 DKK
2019-29.889.000 DKK
2018-33.115.000 DKK
2017-30.603.000 DKK
2016-5.195.000 DKK
201559.725 DKK
2014-14.092 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GreenMobility A/S 20.09.2016
GREEN MOBILITY A/S 11.03.2016 19.09.2016
GREEN MOBILITY ApS 24.10.2013 10.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Landgreven 3 · DK-1301 København K 16.05.2019
Hillerødgade 30A · DK-2200 København N 05.07.2018 15.05.2019
Hillerødgade 30A · DK-2200 København N 15.06.2016 04.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 24.10.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-22 22.03.2023
2022-09-26 26.09.2022 21.03.2023
2022-05-09 09.05.2022 25.09.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.779.613 DKK 26.09.2022
1.779.082 DKK 09.05.2022 25.09.2022
1.768.830 DKK 03.09.2021 08.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 26.05.2017
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. 04.05.2017 25.05.2017
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer. 31.10.2016 03.05.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Åsa Boel Charlotta Rydenå Swartling 21.04.2022
Jørn Peter Jensen 22.04.2021
Thomas Alsbjerg 22.04.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Gjedsted 06.03.2023
Anders Wall 06.03.2023
Anders Wall 14.11.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK 29.09.2021
HICO Group ApS 29.09.2021
Kapitalforeningen BankInvest Select 29.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Keller Isaksen 24.10.2013 19.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GreenMobility A/S

Landgreven 3
1301 København K

CVR

35521585

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

24. oktober 2013

P-nummer

1018854984

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • GREEN MOBILITY A/S
 • GREENM A/S

Branchekode

829900
Anden forretningsservice i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

administration@greenmobility.com

Telefon

70778888

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at etablere og drive forret-ning med mobility as a service (Maas), corporate car sharing og fixed float car sharing, free float car sharing, biludlejning, leasing og andre transportløsninger samt dermed forbundet virksomhed, herunder franchise-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

1.779.614 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

84

Reklamebeskyttelse

Ja