SonFlow A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 29. aug. 2013
 • CVR 35469605

Virksomheden SonFlow A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 29. august 2013 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.474.000 DKK, mens den i 2021 var på -18.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.338.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 61 personer, hvor direktionen bl.a. består af Aage Søndergaard Nielsen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Louise Søndergaard Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14.338’ DKK

-2%

Egenkapital

129.269’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-18.789’ DKK

-2%

Årets resultat

2022-14.338.000 DKK
2021-13.991.000 DKK
2020-6.140.000 DKK
2019-4.403.000 DKK
2018-4.285.866 DKK
2017-4.302.350 DKK
2016191.448 DKK
201573.829 DKK
2014-167.882 DKK
2013-145.110 DKK

Likviditetsgrad

227 %

-73%
God

Afkastningsgrad

-11 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

-17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

164.947’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

5.474’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

74.095’ DKK

+40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5.474’
  -17.439’
  -6.602’
  -
  -18.567’
  68’
  -
  -
  68’
  -18.789’
  -
  -18.789’
  -4.451’
  -14.338’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  20.001’
  20.001’
  -
  32.303’
  -
  70.851’
  -
  -
  -
  -
  90.852’
  56.692’
  9.759’
  3.766’
  2.364’
  1.343’
  74.095’
  164.947’
  1.500’
  112.168’
  -
  -
  129.269’
  -
  129.269’
  3.080’
  3.080’
  -
  -
  -
  -
  -
  20.870’
  -
  618’
  -
  10.437’
  -
  32.598’
  164.947’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SonFlow A/S 01.09.2019
DANPUMPS A/S 29.08.2013 31.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Nordager 25 · DK-6000 Kolding 02.02.2021
Nordager 25 · DK-6000 Kolding 08.10.2020 01.02.2021
Nordager 25 · DK-6000 Kolding 20.10.2018 07.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 02.09.2013
999999 Uoplyst 29.08.2013 01.09.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-29 29.08.2023
2019-09-01 01.09.2019 28.08.2023
2018-07-03 03.07.2018 31.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.500.000 DKK 03.07.2018
1.000.000 DKK 10.07.2017 02.07.2018
500.000 DKK 29.08.2013 09.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. 10.07.2017
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren 13.01.2017 09.07.2017
Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse 29.08.2013 12.01.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mikkel Søndergaard Nielsen 07.04.2017
Aage Søndergaard Nielsen 07.04.2017
Louise Søndergaard Andersen 07.04.2017 03.03.2020

Direktører

Navn Fra Til
Aage Søndergaard Nielsen 07.04.2017
Jacob Madsen 02.01.2017 07.04.2017
Thomas Møller Laursen 02.09.2013 02.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Søndergaard Nielsen 29.08.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SonFlow A/S

Nordager 25
6000 Kolding

CVR

35469605

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

29. august 2013

P-nummer

1018724762

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • SonPumps A/S

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@sonflow.dk

Telefon

86571344

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er produktion, markedsføring og salg af flowsystemer på såvel det danske marked som udenlandske markeder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

1.500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

61

Reklamebeskyttelse

Ja