SONDEX HOLDING A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 8. aug. 1997
 • CVR 20311495

Virksomheden SONDEX HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 8. august 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 316.841.000 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Torben Christensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

316.841’ DKK

+725%

Egenkapital

364.198’ DKK

+391%

Omsætning

-

Resultat før skat

317.461’ DKK

+727%

Årets resultat

2022316.841.000 DKK
202138.424.000 DKK
20209.863.000 DKK
201992.984.000 DKK
2018349.857.000 DKK
2017-19.519.000 DKK
201686.098.000 DKK
201595.243.000 DKK
201472.136.000 DKK
201365.365.000 DKK

Likviditetsgrad

501.845 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-887%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+319%
God

Overskudsgrad

-

Balance

364.240’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

210.775’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -104’
  336.888’
  -
  -
  336.888’
  317.461’
  -
  317.461’
  -620’
  316.841’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  153.465’
  -
  -
  153.465’
  153.465’
  -
  -
  210.692’
  83’
  -
  210.775’
  364.240’
  15.000’
  139.198’
  210.000’
  -
  364.198’
  -
  364.198’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  42’
  364.240’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SONDEX HOLDING A/S 08.08.1997

Adresse

Adresse Fra Til
Marsvej 5 · DK-6000 Kolding 16.09.2015
Jernet 9 · DK-6000 Kolding 08.08.1997 15.09.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.08.1997 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-17 17.02.2020
2016-08-31 31.08.2016 16.02.2020
2014-05-30 30.05.2014 30.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
15.000.000 DKK 08.08.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren. 31.08.2016
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 30.05.2014 30.08.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jens Vestergaard Jensen 02.01.2023
Frank Erik Johansen 20.01.2021
Frank Erik Johansen 20.01.2021 02.01.2023

Direktører

Navn Fra Til
Jens Vestergaard Jensen 02.01.2023
Frank Erik Johansen 20.01.2021
Frank Erik Johansen 20.01.2021 02.01.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Egebæk Have 06.04.2022
Mads-Peter Clausen 06.04.2022
Poul Erik Antonisen 06.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SONDEX HOLDING A/S

Marsvej 5
6000 Kolding

CVR

20311495

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

8. august 1997

P-nummer

1004233311

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ivj@sondex.dk

Telefon

76306100

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Registeret kapital

15.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej