EURO CATER GROUP A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 19. apr. 2013
 • CVR 35230203

Virksomheden EURO CATER GROUP A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed" og har adresse i Svenstrup J. De blev etableret i 19. april 2013 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 7.885.000 DKK, mens den i 2022 var på 9.319.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.560.566.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 6 personer, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Ellegaard. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Steen Damsgård Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.560.566’ DKK

> +999%

Egenkapital

4.366.684’ DKK

+47%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.557.079’ DKK

> +999%

Årets resultat

20233.560.566.000 DKK
2022-14.004.000 DKK
2021315.400.000 DKK
2020280.700.000 DKK
2019373.300.000 DKK
2018321.100.000 DKK
2017248.400.000 DKK
2016231.800.000 DKK
2015181.700.000 DKK
2014102.600.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

65 %

-31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.762.880’ DKK

+112%

Bruttofortjeneste

7.885’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

2.396.196’ DKK

+979%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  7.885’
  -7.893’
  -
  -
  -8’
  5.593’
  -64.497’
  -
  -58.904’
  3.557.079’
  -
  3.557.079’
  -
  3.560.566’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.624.000’
  -
  -
  6.624.000’
  6.624.000’
  -
  -
  -
  17.334’
  121.536’
  -
  6.762.880’
  10.000’
  4.214.858’
  144.000’
  -
  4.366.684’
  -
  4.366.684’
  -
  -
  1.639.603’
  -
  -
  398’
  1.640.001’
  405.375’
  -
  -
  -3.508’
  -
  1.746’
  756.195’
  6.762.880’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EURO CATER GROUP A/S 14.10.2013
NEW EURO CATER A/S 23.04.2013 13.10.2013
NEW SPV 2013 A/S 19.04.2013 22.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Vidalsvej 6 · DK-9230 Svenstrup J 11.06.2021
Vidalsvej 6 · DK-9230 Svenstrup J 04.07.2013 10.06.2021
Sundkrogsgade 5 · DK-2100 København Ø 19.04.2013 03.07.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 01.01.2014
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.07.2013 31.12.2013
999999 Uoplyst 19.04.2013 30.06.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-16 16.03.2023
2017-05-31 31.05.2017 15.03.2023
2013-10-14 14.10.2013 30.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
10.000.000 DKK 16.03.2023
2.014.096.600 DKK 31.05.2017 15.03.2023
2.000.000.000 DKK 28.06.2013 30.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 14.10.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henrik Ellegaard 01.02.2022
Lars Erik Edvard Carlsson 22.06.2018
Steen Damsgård Pedersen 28.06.2013 31.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Ellegaard 28.06.2013
Steen Damsgård Pedersen 28.06.2013 01.02.2022
Lars Erik Edvard Carlsson 28.06.2013 22.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EURO CATER GROUP A/S

Vidalsvej 6
9230 Svenstrup J

CVR

35230203

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

19. april 2013

P-nummer

1018431706

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

701010
Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og industri samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

10.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Ja