AASN JV EAST HOLDING A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 27. jun. 2012
 • CVR 34603847

Virksomheden AASN JV EAST HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 27. juni 2012 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.000 DKK, mens den i 2021 var på -8.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.000 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Louise Søndergaard Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-13%

Egenkapital

-14’ DKK

-180%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

-20%

Årets resultat

2022-9.000 DKK
2021-8.000 DKK
2020-9.000 DKK
2019-8.000 DKK
2018-4.373 DKK
2017-15.497 DKK
2016-1.009.690 DKK
2015-745.811 DKK
2014-127.000 DKK
2013379.000 DKK
2012-11.773 DKK

Likviditetsgrad

52 %

-34%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-93 %

-236%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

15’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

15’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -3’
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  15’
  15’
  2.600’
  -2.614’
  -
  -
  -14’
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  15’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AASN JV EAST HOLDING A/S 12.06.2017
SONDEX JV EAST HOLDING A/S 27.06.2012 11.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Fjordvej 78 · DK-6000 Kolding 20.10.2018
Fjordvej 78 · DK-6000 Kolding 26.06.2018 19.10.2018
Marsvej 5 · DK-6000 Kolding 16.09.2015 25.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.03.2014
999999 Uoplyst 27.06.2012 04.03.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-12 12.06.2017
2013-03-15 15.03.2013 11.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.600.000 DKK 15.03.2013
500.000 DKK 27.06.2012 14.03.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. 15.03.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mikkel Søndergaard Nielsen 26.05.2020
Louise Søndergaard Andersen 12.06.2017 25.05.2020
Ida Vad Jønsson 27.06.2012 12.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Aage Søndergaard Nielsen 27.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Søndergaard Nielsen 27.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AASN JV EAST HOLDING A/S

Fjordvej 78
6000 Kolding

CVR

34603847

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

27. juni 2012

P-nummer

1017766429

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

arp@danpumps.dk

Telefon

26460490

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja