AMALIENBORG VINTAGE INFRASTRUCTURE K/S

NORMAL
 • K/S
 • Etableret 21. dec. 2011
 • CVR 34087563

Virksomheden AMALIENBORG VINTAGE INFRASTRUCTURE K/S befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 21. december 2011 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-
2021-
2020-
20194.051.275 DKK
20183.948.479 DKK
20175.820.734 DKK
20167.739.334 DKK
201510.876.080 DKK
201417.912.045 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AMALIENBORG VINTAGE INFRASTRUCTURE K/S 27.04.2022
AMALIENBORG VINTAGE INFRASTRUCTURE K/S 04.11.2015 26.04.2022
AMALIENBORG VINTAGE INFRASTRUCTURE K/S 21.12.2011 21.10.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Nørregade 21 · DK-1165 København K 27.04.2022
Nørregade 21 · DK-1165 København K 17.04.2018 26.04.2022
Tuborg Boulevard 1 · DK-2900 Hellerup 04.11.2015 16.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 27.04.2022
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 22.10.2015 26.04.2022
999999 Uoplyst 21.12.2011 21.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-04 27.04.2022
2015-11-04 04.11.2015 26.04.2022
2011-12-21 21.12.2011 21.10.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af komplementaren. 27.04.2022
Virksomheden tegnes af komplementaren. 04.11.2015 26.04.2022
Virksomheden tegnes af komplementaren. 21.12.2011 21.10.2015

Direktører

Navn Fra Til
PANTHEON INDUSTRIES GP, LLC 20.07.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Chris Meads 01.12.2017 31.12.2020
Susan Long McAndrews 01.12.2017 26.04.2022
Dennis McCrary 01.12.2017 26.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AMALIENBORG VINTAGE INFRASTRUCTURE K/S

Nørregade 21
1165 København K

CVR

34087563

Virksomhedstype

Kommanditselskab

Stiftet

21. december 2011

P-nummer

1017354953

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er er at foretage infrastrukturinvesteringer gennem indskud af egenkapital eller lånekapital samt anden virksomhed, som efter komplementarens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af komplementaren.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor