Ejendomsselskabet Castellum A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 3. mar. 2011
 • CVR 33508832

Virksomheden Ejendomsselskabet Castellum A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København V. De blev etableret i 3. marts 2011 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 3.974.318 DKK, mens den i 2021 var på 4.399.243 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.663.604 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Per Fredrik Berglund.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12.664’ DKK

< -999%

Egenkapital

24.438’ DKK

+114%

Omsætning

-

Resultat før skat

-14.792’ DKK

-966%

Årets resultat

2022-12.663.604 DKK
20211.395.747 DKK
20202.554.114 DKK
20192.129.088 DKK
20182.208.067 DKK
2017402.987 DKK
2016107.072 DKK
2015-919.345 DKK
2014-2.582.403 DKK
2013-2.515.308 DKK
2012-4.271.410 DKK

Likviditetsgrad

49 %

+57%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-15 %

-543%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

27 %

+117%
God

Overskudsgrad

-

Balance

88.882’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

3.974’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

64.445’ DKK

-18%

Tilgodehavende

4.755’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  3.974’
  -
  -
  -
  -13.154’
  74’
  -1.712’
  -
  -1.638’
  -14.792’
  -
  -14.792’
  -
  -12.664’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  84.127’
  -
  -
  -
  -
  84.127’
  -
  -
  4.454’
  174’
  -
  4.755’
  88.882’
  500’
  23.938’
  -
  -
  24.438’
  -
  24.438’
  -
  -
  -
  -
  52.500’
  -
  54.670’
  -
  -
  -
  -
  24’
  1.168’
  9.774’
  88.882’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendomsselskabet Castellum A/S 24.08.2016
EJENDOMSSELSKABET BRIGGEN A/S 03.03.2011 23.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Havneholmen 25 · DK-1561 København V 20.04.2023
Kay Fiskers Plads 9 · DK-2300 København S 01.07.2020 19.04.2023
Kay Fiskers Plads 9 · DK-2300 København S 25.06.2020 30.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.04.2011
999999 Uoplyst 03.03.2011 31.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-23 23.02.2023
2016-08-24 24.08.2016 22.02.2023
2011-04-19 19.04.2011 23.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 03.03.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. 19.04.2011

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Bo Lykke Mohr 01.11.2023
Bettina Lange 08.11.2021 01.11.2023
Bettina Lange 08.11.2021

Direktører

Navn Fra Til
Carl Ola Mattias Orsmark 10.10.2014
Tage Harry Christoffersson 24.01.2014 10.10.2014
Ulf Bo Gunnar Östenson 03.03.2011 24.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendomsselskabet Castellum A/S

Havneholmen 25
1561 København V

CVR

33508832

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

3. marts 2011

P-nummer

1016688181

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

72344600

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve, eje, udvikle og sælge fast ejendom i eget regi eller via datterselskaber samt aktivitet relateret til dette.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej