IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 31. jan. 2010
 • CVR 32767788

Virksomheden IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 31. januar 2010 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.442.373.000 DKK, mens den i 2022 var på 1.160.742.931 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 450.439.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 1109 personer, hvor direktionen bl.a. består af Niels Olaf Ahrengot. I bestyrelsen sidder 10 personer, som ledes af bestyrelsesformand Stig Skov Albertsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

450.439’ DKK

+26%

Egenkapital

814.224’ DKK

+26%

Omsætning

1.754.443’ DKK

+22%

Resultat før skat

450.439’ DKK

+26%

Årets resultat

2023450.439.000 DKK
2022357.260.364 DKK
2021260.222.106 DKK
2020222.421.734 DKK
2019235.112.702 DKK
2018205.114.358 DKK
2017166.976.127 DKK
2016130.642.003 DKK
2015112.491.368 DKK
201487.587.186 DKK
201378.475.901 DKK

Likviditetsgrad

203 %

+8%
God

Afkastningsgrad

31 %

+11%
God

Soliditetsgrad

61 %

+5%
God

Overskudsgrad

23 %

+9%
God

Balance

1.329.870’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

1.442.373’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

507.363’ DKK

+11%

Tilgodehavende

1.028.100’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  1.754.443’
  1.442.373’
  -1.025.923’
  -8.904’
  -
  407.546’
  5.138’
  -5.768’
  43.523’
  42.893’
  450.439’
  -
  450.439’
  -
  450.439’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  45.175’
  45.175’
  -
  4.666’
  -
  4.666’
  243.939’
  -
  7.990’
  251.929’
  301.770’
  -
  402.828’
  86.666’
  -
  51.318’
  1.028.100’
  1.329.870’
  2.662’
  173.766’
  401.910’
  -
  814.224’
  -
  814.224’
  -
  8.283’
  -
  -
  -
  -
  -
  77.326’
  -
  -
  -
  36.790’
  -
  507.363’
  1.329.870’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S 31.01.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 54 · DK-2900 Hellerup 24.08.2015
Strandvejen 56 · DK-2900 Hellerup 31.01.2014 23.08.2015
Slotsmarken 16 · DK-2970 Hørsholm 31.01.2010 30.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 12.02.2010
999999 Uoplyst 31.01.2010 11.02.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-19 19.12.2023
2023-10-12 12.10.2023 18.12.2023
2022-12-16 16.12.2022 11.10.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.920.500 DKK 19.12.2023
2.661.500 DKK 16.12.2022 18.12.2023
2.613.500 DKK 16.12.2021 15.12.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 21.10.2021
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 16.12.2013 20.10.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Nina Möller 12.10.2023
Rikke Fladberg Nielsen 13.10.2022
Gunvor Jøsendal 07.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Niels Olaf Ahrengot 31.01.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S

Strandvejen 54
2900 Hellerup

CVR

32767788

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

31. januar 2010

P-nummer

1015828079

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

45867900

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive managementkonsulent- virksomhed, herunder markedsføring,salg og gennemførelse af konsulent- og udviklingsopgaver for private og offentlige virksomheder. Selskabets formål kan enten opfyldes direkte eller ved aktiebesiddelse i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

2.920.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1109

Reklamebeskyttelse

Nej