Bonava Danmark A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 14. dec. 2009
 • CVR 32655505

Virksomheden Bonava Danmark A/S befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 14. december 2009 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 5.982.000 DKK, mens den i 2020 var på -5.344.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 142.362.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 37 personer, hvor direktionen bl.a. består af Johnny Palle Sørensen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Berndt Peter Wallin.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

142.362’ DKK

+377%

Egenkapital

347.695’ DKK

+70%

Omsætning

657.398’ DKK

0%

Resultat før skat

128.476’ DKK

+296%

Årets resultat

2021142.362.000 DKK
2020-51.482.000 DKK
2019-13.741.000 DKK
20188.735.000 DKK
201745.558.000 DKK
201694.176.000 DKK
201564.201.000 DKK
201435.348.000 DKK
2013-56.650.000 DKK

Likviditetsgrad

553 %

+265%
God

Afkastningsgrad

-11 %

-47%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

65 %

+139%
God

Overskudsgrad

-9 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Balance

538.371’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

5.982’ DKK

+212%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

484.692’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  657.398’
  5.982’
  -
  -
  -
  -60.544’
  4.745’
  -6.991’
  -
  -2.246’
  128.476’
  -
  128.476’
  -13.886’
  142.362’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  53.639’
  -
  -
  53.639’
  53.679’
  129.541’
  308’
  294.341’
  36.521’
  -
  484.692’
  538.371’
  500’
  296.808’
  -
  -
  347.695’
  -
  347.695’
  -
  102.995’
  -
  -
  -
  -
  -
  12.668’
  -
  -
  -
  33.534’
  31.563’
  87.680’
  538.371’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bonava Danmark A/S 11.05.2016
NCC BOLIG A/S 14.12.2009 10.05.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Knud Højgaards Vej 2 · DK-2860 Søborg 04.01.2022
Gyngemose Parkvej 50 · DK-2860 Søborg 23.03.2021 03.01.2022
Gyngemose Parkvej 50 · DK-2860 Søborg 12.12.2019 22.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 14.12.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-11 11.05.2016
2015-09-10 10.09.2015 10.05.2016
2013-10-11 11.10.2013 09.09.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 14.12.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 11.10.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Alexander Juel Rosentorn 10.06.2021
Lars Ingvar Granlöf 21.12.2020
Kristina Olsen 20.09.2017 10.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Johnny Palle Sørensen 10.06.2021
Thomas Bach 10.06.2021
Alexander Juel Rosentorn 10.06.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Bonava AB 06.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bonava Danmark A/S

Knud Højgaards Vej 2
2860 Søborg

CVR

32655505

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

14. december 2009

P-nummer

1015717668

Moderselskab

-

Binavne

 • Islands Brygge - Syd A/S
 • Islands Brygge - Hollænderhusene A/S
 • Islands Brygge - Koncepthusene A/S
 • Islands Brygge - Tårn 3 A/S
 • Islands Brygge - Tårnene A/S
 • Islands Brygge- Strandhusene A/S
 • NCC Bolig 1 A/S
 • NCC Bolig 2 A/S
 • NCC Bolig A/S
 • NCC HOUSING A/S
 • NCC Teglholmen 2 A/S
 • NCC Teglholmen 3 A/S

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@bonava.dk

Telefon

70400030

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med produktudvikling, opførelse, køb og salg af fast ejendom, investering i og produktudvikling af fast ejendom inden for boligsektoren i bred forstand, besidde aktier eller anparter i danske selskaber samt at udøve anden virksomhed, der i øvrigt er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

37

Reklamebeskyttelse

Ja