Ørsted Wind Power A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 31. okt. 2008
 • CVR 31849292

Virksomheden Ørsted Wind Power A/S befinder sig i branchen "Produktion af elektricitet" og har adresse i Fredericia. De blev etableret i 31. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.457.215.000 DKK, mens den i 2022 var på 3.701.266.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.036.542.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 1949 personer, hvor direktionen bl.a. består af Rasmus Errboe. I bestyrelsen sidder 12 personer, som ledes af bestyrelsesformand Henriette Fenger Ellekrog.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

13.036.542’ DKK

+233%

Egenkapital

80.687.745’ DKK

+19%

Omsætning

8.020.943’ DKK

-5%

Resultat før skat

17.562.915’ DKK

> +999%

Årets resultat

202313.036.542.000 DKK
20223.913.858.000 DKK
2021-14.935.407.000 DKK
20201.268.387.000 DKK
20192.232.115.000 DKK
201824.334.245.000 DKK
201715.893.009.000 DKK
20167.429.990.000 DKK
20153.859.307.000 DKK

Likviditetsgrad

662 %

+149%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-147%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

+32%
God

Overskudsgrad

-10 %

-145%
Ikke tilfredsst.

Balance

105.508.166’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

1.457.215’ DKK

-61%

Gældsforpligtelser

24.820.421’ DKK

-47%

Tilgodehavende

89.629.350’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  8.020.943’
  1.457.215’
  -1.888.232’
  -283.423’
  -
  -772.921’
  22.652.224’
  -5.414.021’
  1.097.633’
  29.163.878’
  17.562.915’
  -
  17.562.915’
  -4.526.373’
  13.036.542’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  760.199’
  456.784’
  1.217.965’
  5.537.511’
  -
  -
  14.660.851’
  15.878.816’
  666.762’
  356.312’
  87.052.504’
  161.161’
  409.065’
  89.629.350’
  105.508.166’
  7.500.000’
  -
  50.000.000’
  -
  80.687.745’
  -
  80.687.745’
  -
  -
  -
  -
  -
  6.894.664’
  11.291.292’
  8.859.157’
  -
  796.640’
  3.714.098’
  1.641.973’
  556.116’
  13.529.129’
  105.508.166’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ørsted Wind Power A/S 30.10.2017
DONG ENERGY WIND POWER A/S 19.03.2012 29.10.2017
DE EM NR. 1 2008 A/S 31.10.2008 18.03.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Kraftværksvej 53 · DK-7000 Fredericia 29.08.2022
Kraftværksvej 53 · DK-7000 Fredericia 20.10.2018 28.08.2022
Kraftværksvej 53 · DK-7000 Fredericia 07.02.2018 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
351100 Produktion af elektricitet 01.04.2012
999999 Uoplyst 31.10.2008 31.03.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-06-28 28.06.2024
2022-09-12 12.09.2022 27.06.2024
2022-06-01 01.06.2022 11.09.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
7.500.000.000 DKK 12.09.2022
2.500.000.000 DKK 01.06.2022 11.09.2022
2.000.000.000 DKK 09.12.2021 31.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør. 24.04.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henriette Fenger Ellekrog 17.04.2024
Rasmus Errboe 14.11.2023 16.04.2024
Rasmus Errboe 14.11.2023

Direktører

Navn Fra Til
Olivia Katherine Magee Breese 23.04.2024
Patrick Peter Harnett 23.04.2024
Rasmus Errboe 01.11.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ørsted Wind Power A/S

Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

CVR

31849292

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

31. oktober 2008

P-nummer

1014876517

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DONG ENERGY NEARSHORELAB, FREDERIKSHAVN A/S
 • DONG Energy Wind Power A/S
 • NEARSHORELAB, FREDERIKSHAVN A/S
 • Orsted Wind Power A/S

Branchekode

351100
Produktion af elektricitet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@orsted.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle, opføre og drive vindmølleparker samt hertil beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.

Registeret kapital

7.500.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1949

Reklamebeskyttelse

Nej