VetNet International ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. apr. 2006
 • CVR 29520356

Virksomheden VetNet International ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Lejre. De blev etableret i 28. april 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 417.406 DKK, mens den i 2020 var på 405.460 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 151.576 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

152’ DKK

+8%

Egenkapital

885’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

195’ DKK

+8%

Årets resultat

2021151.576 DKK
2020140.523 DKK
2019133.650 DKK
201894.709 DKK
2017-101.013 DKK
2016-21.215 DKK
201580.455 DKK
2014-2.257 DKK
2013-28.382 DKK
2012119.240 DKK

Likviditetsgrad

163 %

+131%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

59 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.488’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

417’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

378’ DKK

-35%

Tilgodehavende

467’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  417’
  -
  -219’
  -
  -
  7’
  -11’
  -
  -4’
  195’
  -
  195’
  -43’
  152’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  1.021’
  1.021’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.021’
  -
  -
  466’
  -
  1’
  467’
  1.488’
  125’
  760’
  -
  -
  885’
  -
  885’
  225’
  225’
  -
  -
  -
  -
  91’
  -
  -
  -
  -
  13’
  186’
  287’
  1.488’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VetNet International ApS 03.03.2017
TANG-DEVELOPMENT ApS 28.04.2006 02.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bygaden 12 · DK-4320 Lejre 01.01.2007
Bygaden 12 · DK-4320 Lejre 28.04.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 28.04.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-03 03.03.2017
2006-04-28 28.04.2006 02.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.04.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.04.2006

Direktører

Navn Fra Til
Aage Tang 28.04.2006

Legalle ejere

Navn Fra Til
AA TANG HOLDING ApS 15.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Tang 28.04.2006
Kirsten Tang 28.04.2006 03.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VetNet International ApS

Bygaden 12
4320 Lejre

CVR

29520356

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. april 2006

P-nummer

1012221459

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Tang-Development ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle EDB software samt eje rettigheder på udviklede programmer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller