VetNet DK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. nov. 1989
 • CVR 13638195

Virksomheden VetNet DK A/S befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 1. november 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 5.355.260 DKK, mens den i 2020 var på 3.889.007 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 824.396 DKK.

Medarbejderstaben består af 8 personer, hvor direktionen bl.a. består af Ivan Krogsgaard Kristensen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Aage Tang.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

824’ DKK

+248%

Egenkapital

176’ DKK

+127%

Omsætning

-

Resultat før skat

781’ DKK

+206%

Årets resultat

2021824.396 DKK
2020-556.178 DKK
2019-1.593.404 DKK
20187.062 DKK
2017164.158 DKK
2016321.934 DKK
20155.010 DKK
201458.781 DKK
2013-544.008 DKK
2012368.497 DKK

Likviditetsgrad

109 %

+32%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

6 %

+135%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

3.069’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

5.355’ DKK

+38%

Gældsforpligtelser

2.894’ DKK

-38%

Tilgodehavende

2.824’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  5.355’
  -4.557’
  -98’
  -
  -
  200’
  -119’
  -
  81’
  781’
  -
  781’
  -43’
  824’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  183’
  -
  183’
  -
  -
  62’
  62’
  245’
  -
  1.285’
  786’
  -
  204’
  2.824’
  3.069’
  501’
  -325’
  -
  -
  176’
  -
  176’
  -
  -
  -
  -
  -
  302’
  302’
  139’
  -
  9’
  -
  260’
  1.350’
  2.592’
  3.069’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VetNet DK A/S 03.03.2017
TANG A/S 20.05.2008 02.03.2017
TANG-DATA A/S 11.04.1990 19.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Langebjerg 1 · DK-4000 Roskilde 29.09.2022
Bygaden 12 · DK-4320 Lejre 01.01.2007 28.09.2022
Bygaden 12 · DK-4320 Lejre 01.11.1989 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 01.01.2003 31.12.2007
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software 01.11.1989 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-03 03.03.2017
2008-05-20 20.05.2008 02.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
501.000 DKK 22.12.2004
501.000 DKK 28.11.1997 21.12.2004
300.000 DKK 03.11.1989 27.11.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene, af bestyrelsesformanden alene, eller af den samlede bestyrelse. 20.05.2008

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lis Vermehren 01.11.2022
Ivan Krogsgaard Kristensen 01.05.2016
Helle Tang 26.03.2012 30.04.2016

Direktører

Navn Fra Til
Ivan Krogsgaard Kristensen 01.04.2017
Carsten Tang 22.10.2010 31.03.2017
Aage Tang 04.01.2006 22.10.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
AA TANG HOLDING ApS 10.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Tang 01.11.1989

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VetNet DK A/S

Langebjerg 1
4000 Roskilde

CVR

13638195

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. november 1989

P-nummer

1000598835

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Tang A/S

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

46480765

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og produktion.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene, af bestyrelsesformanden alene, eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

501.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Nej