UNIVERSAL ROBOTS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 4. okt. 2005
 • CVR 29138060

Virksomheden UNIVERSAL ROBOTS A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n." og har adresse i Odense S. De blev etableret i 4. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 996.852.000 DKK, mens den i 2020 var på 697.318.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 309.043.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 587 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kim Nørgaard Andreasen. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Charles Jeffrey Gray.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

309.043’ DKK

+109%

Egenkapital

651.311’ DKK

+12%

Omsætning

1.910.178’ DKK

+36%

Resultat før skat

392.476’ DKK

+119%

Årets resultat

2021309.043.000 DKK
2020148.202.000 DKK
2019206.455.000 DKK
2018218.175.000 DKK
2017166.019.000 DKK
201673.438.000 DKK
201545.053.000 DKK
201425.197.000 DKK
201312.958.074 DKK
20123.030.271 DKK

Likviditetsgrad

197 %

-28%
God

Afkastningsgrad

32 %

+47%
God

Soliditetsgrad

55 %

-15%
God

Overskudsgrad

20 %

+43%
God

Balance

1.186.520’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

996.852’ DKK

+43%

Gældsforpligtelser

496.559’ DKK

+78%

Tilgodehavende

849.697’ DKK

+43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  1.910.178’
  996.852’
  -350.091’
  -
  -
  380.364’
  9.310’
  -1.725’
  4.707’
  12.292’
  392.476’
  -
  392.476’
  -83.433’
  309.043’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  220.411’
  220.411’
  11.523’
  58.980’
  28.215’
  98.718’
  5.399’
  -
  5.604’
  17.694’
  336.823’
  233.318’
  115.363’
  61.422’
  14.580’
  417.920’
  849.697’
  1.186.520’
  546’
  293.144’
  200.000’
  -
  651.311’
  -
  651.311’
  22.050’
  38.650’
  -
  -
  -
  -
  64.286’
  94.385’
  -
  -
  79.352’
  152.904’
  119.443’
  432.273’
  1.186.520’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
UNIVERSAL ROBOTS A/S 16.03.2012
UNIVERSAL ROBOTS ApS 04.10.2005 15.03.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Energivej 25 · DK-5260 Odense S 29.06.2022
Energivej 25 · DK-5260 Odense S 15.11.2021 28.06.2022
Energivej 25 · DK-5260 Odense S 21.02.2020 14.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. 01.01.2019
721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 01.01.2008 31.12.2018
731000 Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik 03.11.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-11 11.06.2015
2015-04-14 14.04.2015 10.06.2015
2014-12-02 02.12.2014 13.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
546.115 DKK 14.04.2015
507.054 DKK 02.12.2014 13.04.2015
500.005 DKK 16.03.2012 01.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 11.06.2015
Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. 02.12.2014 10.06.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Gregory Stephen Smith 01.12.2020
Amy Rose McAndrews 30.04.2019
Jürgen Peter von Hollen 03.10.2016 01.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kim Nørgaard Andreasen 14.09.2021
Kim Ulletved Povlsen 01.03.2021
Jette Bay Withers 28.02.2021 14.09.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Teradyne Holdings Denmark ApS 11.06.2015
Esben Hallundbæk Østergaard 14.04.2015 10.06.2015
ANBE AF 2006 ApS 14.04.2015 10.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

UNIVERSAL ROBOTS A/S

Energivej 25
5260 Odense S

CVR

29138060

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

4. oktober 2005

P-nummer

1011745691

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

289900
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sales@universal-robots.com

Telefon

89938989

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive industrivirksomhed i form af udvikling og kommercialisering af fleksible robotarme til brug i primært produktionsvirksomheder, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

546.115 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

587

Reklamebeskyttelse

Nej