SKANOL A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 15. jun. 2001
 • CVR 26076978

Virksomheden SKANOL A/S befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 15. juni 2001 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 144.983.000 DKK, mens den i 2020 var på 96.901.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.389.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 147 personer, hvor direktionen bl.a. består af Nicolai Leth Brix. I bestyrelsen sidder 8 personer, som ledes af bestyrelsesformand Thorkil Stæhr Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9.389’ DKK

+70%

Egenkapital

84.096’ DKK

+13%

Omsætning

337.334’ DKK

+1%

Resultat før skat

11.706’ DKK

+85%

Årets resultat

20219.389.000 DKK
20205.539.000 DKK
2019-245.000 DKK
2018-11.174.000 DKK
201715.021.000 DKK
201611.121.000 DKK
20156.405.000 DKK
20146.854.000 DKK
20133.799.000 DKK

Likviditetsgrad

76 %

-9%
Svag

Afkastningsgrad

7 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

53 %

0%
God

Overskudsgrad

3 %

Tilfredsst.

Balance

158.862’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

144.983’ DKK

+50%

Gældsforpligtelser

68.378’ DKK

+7%

Tilgodehavende

48.836’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  337.334’
  144.983’
  -107.806’
  -24.834’
  -
  11.715’
  334’
  -343’
  -
  -9’
  11.706’
  -
  11.706’
  -2.317’
  9.389’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  98.961’
  10.447’
  109.444’
  -
  -
  -
  582’
  110.026’
  -
  40.881’
  -
  2.083’
  5.667’
  48.836’
  158.862’
  6.000’
  72.649’
  4.695’
  -
  84.096’
  -
  84.096’
  6.388’
  6.388’
  -
  -
  -
  -
  4.100’
  -
  -
  -
  743’
  28.642’
  17.469’
  64.278’
  158.862’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SKANOL A/S 08.11.2001
SKANDINAVISK OLIETRANSPORT A/S 15.06.2001 07.11.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Balticagade 15C · DK-8000 Aarhus C 11.10.2021
Balticagade 15A · DK-8000 Aarhus C 07.11.2018 10.10.2021
Balticagade 15 · DK-8000 Aarhus C 08.11.2010 06.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 01.01.2008
602410 Vognmandsvirksomhed 15.06.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-08-28 28.08.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
6.000.000 DKK 31.10.2001
1.000.000 DKK 05.10.2001 30.10.2001
500.000 DKK 15.06.2001 04.10.2001

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse 28.08.2008

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jesper Bragenholt 18.05.2022
Niels Vestersted Pedersen 18.05.2022
Jesper Tranberg 08.05.2018 18.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Leth Brix 01.01.2021
Allan Larsen 01.01.2017 31.12.2020
Thomas Mølschow Corneliussen 26.04.2004 31.12.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Uno-X Mobility AS 01.12.2012
TA-LOGISTICS A/S 18.12.2001

Reelle ejere

Navn Fra Til
Odd Reitan 15.06.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SKANOL A/S

Balticagade 15
8000 Aarhus C

CVR

26076978

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

15. juni 2001

P-nummer

1002916327

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • SKANDINAVISK OLIETRANSPORT A/S

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@skanol.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at distribuere farligt gods på tankvogn i de Nordiske lande samt drive dertil relateret virksomhed efter bestyrelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

6.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

147

Reklamebeskyttelse

Nej