Ingka Centres ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2001
 • CVR 25929934

Virksomheden Ingka Centres ApS befinder sig i branchen "Gennemløbsholdingselskaber" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 1. januar 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -684.000 DKK, mens den i 2022 var på -698 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.590.641.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af John Christian Holm Rasmussen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Milen Mitkov Gentchev.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

13.590.641’ DKK

> +999%

Egenkapital

137.474’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

13.591.231’ DKK

> +999%

Årets resultat

202313.590.641.000 DKK
2022-793 DKK
202114.129.000 DKK
20201.642.000 DKK
2019-2.782.000 DKK
2018845.612 DKK
201716.912.000 DKK
201674.062.000 DKK
201530.210.000 DKK
2014488.285.000 DKK
2013-76.553.000 DKK

Likviditetsgrad

18.047 %

-31%
God

Afkastningsgrad

9.830 %

God

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

138.240’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-684’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

138.240’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -684’
  -
  -
  -
  13.588.433’
  2.802’
  -4’
  -
  2.798’
  13.591.231’
  -
  13.591.231’
  -590’
  13.590.641’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  137.269’
  223’
  748’
  138.240’
  138.240’
  131.918’
  5.556’
  24.860.776’
  -
  137.474’
  -
  137.474’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  590’
  -
  -
  -
  -
  -
  766’
  138.240’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ingka Centres ApS 05.01.2022
Ingka Centres A/S 20.08.2018 04.01.2022
IKEA CENTRES A/S 15.01.2015 19.08.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Mårkærvej 15 · DK-2630 Taastrup 31.01.2020
Amager Strandvej 390 · DK-2770 Kastrup 02.06.2009 30.01.2020
Kastruplundgade 22 · DK-2770 Kastrup 29.05.2002 01.06.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642030 Gennemløbsholdingselskaber 01.01.2022
701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 01.01.2008 31.12.2021
741490 Anden virksomhedsrådgivning 21.05.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-08-25 25.08.2022
2022-01-05 05.01.2022 24.08.2022
2018-08-20 20.08.2018 04.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
17.711.700 DKK 25.08.2022
17.711.600 DKK 29.05.2017 24.08.2022
14.620.000 DKK 25.01.2017 28.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 direktører i forening. 15.01.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Matthew James Drage 01.11.2021
Milen Mitkov Gentchev 27.06.2019 31.10.2021
Eva Bång 12.09.2016 27.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
John Christian Holm Rasmussen 10.12.2019
Patrik Karl Mikael Melin 12.09.2016 20.08.2018
Peter Thommen 27.01.2014 20.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Arras Feodor Kamprad 31.03.2023
Bertil Krister Mattsson 01.07.2022
Enar Leif Gunnar Johansson 26.03.2018 30.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ingka Centres ApS

Mårkærvej 15
2630 Taastrup

CVR

25929934

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2001

P-nummer

1008317662

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • IICG ApS

Branchekode

642030
Gennemløbsholdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, investering, finansiering og enhver dermed i forbindelse stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af én direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 direktører i forening.

Registeret kapital

17.711.700 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Nej