ROMO DANMARK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. sep. 2000
 • CVR 25644026

Virksomheden ROMO DANMARK ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med tekstiler" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 4. september 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 460.014 DKK, mens den i 2022 var på 451.530 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 430.070 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

430’ DKK

+10%

Egenkapital

4.690’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

552’ DKK

+10%

Årets resultat

2023430.070 DKK
2022391.955 DKK
2021254.917 DKK
2020797.973 DKK
2019497.908 DKK
2018558.254 DKK
2017405.750 DKK
2016721.484 DKK
2015438.413 DKK
2014306.533 DKK
2013294.747 DKK
2012348.597 DKK

Likviditetsgrad

763 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

87 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.397’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

460’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.397’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  460’
  -
  -
  -
  -
  104’
  -12’
  -
  92’
  552’
  -
  552’
  -122’
  430’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  616’
  4.256’
  -
  526’
  5.397’
  5.397’
  125’
  1.565’
  3.000’
  -
  4.690’
  -
  4.690’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  122’
  208’
  -
  707’
  5.397’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ROMO DANMARK ApS 02.11.2000
KR 880 ApS 04.09.2000 01.11.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Mosevej 20 · DK-8240 Risskov 21.12.2012
Erhvervsparken 3 · DK-8400 Ebeltoft 01.01.2007 20.12.2012
Erhvervsparken 3 · DK-8400 Ebeltoft 02.11.2000 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
464100 Engroshandel med tekstiler 01.01.2008
514100 Engroshandel med tekstiler 04.09.2000 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2000-11-02 02.11.2000

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.09.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.11.2000

Direktører

Navn Fra Til
Neil Benjamin Sexton 01.11.2011
Victor John Fairbanks 02.11.2000 01.11.2011
Jørgen Byriel 04.09.2000 02.11.2000

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonathan Mould 04.09.2000
Robert Mould 04.09.2000
Robert Mould 04.09.2000 15.03.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ROMO DANMARK ApS

Mosevej 20
8240 Risskov

CVR

25644026

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. september 2000

P-nummer

1007939546

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464100
Engroshandel med tekstiler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være leverandør af tekstiler til møbelindustrien, der importeres fra Storbritannien (UK) og videredistribueres til selskabets kundegrundlag, der primært vil bestå af detailforretninger, møbelpolstrere og møbelfabrikanter, samt ethvert hermed beslægtet formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller