OMADA A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 4. maj 2000
 • CVR 25357469

Virksomheden OMADA A/S befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 4. maj 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.551.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 92 personer, hvor direktionen bl.a. består af Gry Cornelius Collignon. I bestyrelsen sidder 8 personer, som ledes af bestyrelsesformand Sebastian Ramin Künne.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-27.551’ DKK

+100%

Egenkapital

26.487’ DKK

-100%

Omsætning

202.260’ DKK

-100%

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-27.551.000 DKK
2020-31.634.000.000 DKK
2019-37.445.000 DKK
20189.507.000 DKK
2017-
2016-
201520.656.000 DKK
201417.842.000 DKK
201310.326.598 DKK
20124.562.623 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

11 %

+100%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

238.365’ DKK

-100%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

138.686’ DKK

-100%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  202.260’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -27.551’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  99.679’
  -
  -
  -
  -
  24.736’
  138.686’
  238.365’
  -
  23.176’
  -
  -
  26.487’
  -
  26.487’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OMADA A/S 19.04.2001
WAPTEAMS A/S 21.08.2000 18.04.2001
WAPTEAMS ApS 04.05.2000 20.08.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Østerbrogade 135 · DK-2100 København Ø 20.08.2018
Østerbrogade 135 · DK-2100 København Ø 20.06.2007 19.08.2018
Dessaus Boulevard 46 · DK-2900 Hellerup 29.10.2004 19.06.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 01.01.2003 31.12.2007
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software 04.05.2000 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-07-01 01.07.2022
2022-05-10 10.05.2022 30.06.2022
2022-02-28 28.02.2022 09.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.881.850 DKK 10.05.2022
1.865.450 DKK 28.02.2022 09.05.2022
1.425.450 DKK 02.12.2019 27.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør sammen med to næstformænd for bestyrelsen eller af formanden for bestyrelsen sammen med to næstformænd for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 19.12.2018
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 12.06.2017 18.12.2018
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør 04.05.2011 11.06.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Bradley Hibbert 15.06.2021
John Dawson Clark 01.08.2019
Franck Leon Cohen 03.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Gry Cornelius Collignon 06.01.2020
Michael Garrett 04.11.2019
Jacob Olsen 28.04.2014 06.01.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Gubernare BidCo ApS 12.12.2018
Industri Udvikling Invest ApS 10.12.2018 11.12.2018
MORTEN NIELSEN RÅDGIVNING ApS 10.12.2018 11.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OMADA A/S

Østerbrogade 135
2100 København Ø

CVR

25357469

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

4. maj 2000

P-nummer

1007629490

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Omada Services A/S

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

70250069

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle samt drive handel med IT og videnbaserede ydelser og produkter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør sammen med to næstformænd for bestyrelsen eller af formanden for bestyrelsen sammen med to næstformænd for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

1.881.850 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

92

Reklamebeskyttelse

Ja