NOVO NORDISK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 28. nov. 1931
 • CVR 24256790

Virksomheden NOVO NORDISK A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af farmaceutiske præparater" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 28. november 1931 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 47.757.000.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 21012 personer, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Ehlers Wulff. I bestyrelsen sidder 13 personer, som ledes af bestyrelsesformand Henrik Poulsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

47.757.000’ DKK

+13%

Egenkapital

70.746.000’ DKK

+12%

Omsætning

140.800.000’ DKK

+11%

Resultat før skat

-

Årets resultat

202147.757.000.000 DKK
202042.138.000.000 DKK
201938.951.000.000 DKK
201838.628.000.000 DKK
201738.130.000.000 DKK
201637.925.000.000 DKK
201534.860.000.000 DKK
201426.481.000.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

36 %

-17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

194.508.000’ DKK

+34%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

85.595.000’ DKK

+30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  140.800.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  47.757.000’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  55.362.000’
  -
  -
  -
  -
  108.913.000’
  19.621.000’
  -
  -
  -
  10.719.000’
  85.595.000’
  194.508.000’
  -
  72.004.000’
  -
  -1.714.000’
  70.746.000’
  -
  70.746.000’
  -
  -
  -
  12.961.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NOVO NORDISK A/S 09.05.1990
NOVO-NORDISK A/S 04.05.1989 08.05.1990
NOVO INDUSTRI A/S 28.11.1931 03.05.1989

Adresse

Adresse Fra Til
Novo Alle 1 · DK-2880 Bagsværd 05.10.2002
Novo Alle · DK-2880 Bagsværd 28.11.1931 04.10.2002

Branchekode

Branchekode Fra Til
212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater 01.01.2008
244200 Medicinalvarefabrikker 18.10.1999 31.12.2007
980000 Uoplyst 28.11.1931 17.10.1999

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-27 27.04.2022
2022-03-24 24.03.2022 26.04.2022
2021-04-27 27.04.2021 23.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
456.000.000 DKK 27.04.2022
462.000.000 DKK 27.04.2021 26.04.2022
470.000.000 DKK 28.04.2020 26.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved underskrift (i) af to direktører i forening, (ii) af en direktør eller et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller (iii) af den samlede bestyrelse. 20.03.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Liselotte Sofie Hyveled-Nielsen 24.03.2022
Choi Lai Christina Law 24.03.2022
Jeppe Christiansen 24.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Marcus Schindler 01.03.2021
Martin Holst Lange 01.03.2021
Monique Patricia Carter 09.08.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Novo Holdings A/S 13.11.2000

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NOVO NORDISK A/S

Novo Alle 1
2880 Bagsværd

CVR

24256790

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

28. november 1931

P-nummer

1006455042

Moderselskab

-

Binavne

 • NORDISK GENTOFTE A/S
 • NORDISK INSULINLABORATORIUM A/S
 • NOVO INDUSTRI A/S
 • NOVO TERAPEUTISK LABORATORIUM A/S

Branchekode

212000
Fremstilling af farmaceutiske præparater

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

44448888

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at forske i, udvikle, producere og markedsføre farmaceutiske, medicinske og tekniske produkter og ydelser samt anden dertil knyttet virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Selskabet tilstræber at drive sin virksomhed på økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig vis.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved underskrift (i) af to direktører i forening, (ii) af en direktør eller et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller (iii) af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

456.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

21012

Reklamebeskyttelse

Nej