NOVO NORDISK A/S

 • A/S
 • Etableret 28. nov. 1931
 • CVR 24256790
NORMAL

Virksomheden NOVO NORDISK A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af farmaceutiske præparater" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 28. november 1931 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.210.000.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 19047 personer, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Ehlers Wulff. I bestyrelsen sidder 13 personer, som ledes af bestyrelsesformand Henrik Poulsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

14.210.000’ DKK

-70%

Egenkapital

66.550.000’ DKK

-6%

Omsætning

42.031.000’ DKK

-70%

Resultat før skat

-

Årets resultat

202214.210.000.000 DKK
202147.757.000.000 DKK
202042.138.000.000 DKK
201938.951.000.000 DKK
201838.628.000.000 DKK
201738.130.000.000 DKK
201637.925.000.000 DKK
201534.860.000.000 DKK
201426.481.000.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

34 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

197.136.000’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

86.537.000’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  42.031.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14.210.000’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  56.399.000’
  -
  -
  -
  -
  110.599.000’
  20.289.000’
  -
  -
  -
  13.208.000’
  86.537.000’
  197.136.000’
  -
  66.612.000’
  -
  -517.000’
  66.550.000’
  -
  66.550.000’
  -
  -
  -
  24.084.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NOVO NORDISK A/S 09.05.1990
NOVO-NORDISK A/S 04.05.1989 08.05.1990
NOVO INDUSTRI A/S 28.11.1931 03.05.1989

Adresse

Adresse Fra Til
Novo Alle 1 · DK-2880 Bagsværd 05.10.2002
Novo Alle · DK-2880 Bagsværd 28.11.1931 04.10.2002

Branchekode

Branchekode Fra Til
212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater 01.01.2008
244200 Medicinalvarefabrikker 18.10.1999 31.12.2007
980000 Uoplyst 28.11.1931 17.10.1999

Registreret kapital

Kapital Fra Til
456.000.000 DKK 27.04.2022
462.000.000 DKK 27.04.2021 26.04.2022
470.000.000 DKK 28.04.2020 26.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved underskrift (i) af to direktører i forening, (ii) af en direktør eller et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller (iii) af den samlede bestyrelse. 20.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

NOVO NORDISK A/S

Novo Alle 1
2880 Bagsværd

CVR

24256790

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

28. november 1931

P-nummer

1006455042

Moderselskab

-

Binavne

 • NORDISK GENTOFTE A/S
 • NORDISK INSULINLABORATORIUM A/S
 • NOVO INDUSTRI A/S
 • NOVO TERAPEUTISK LABORATORIUM A/S

Branchekode

212000
Fremstilling af farmaceutiske præparater

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

44448888

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at forske i, udvikle, producere og markedsføre farmaceutiske, medicinske og tekniske produkter og ydelser samt anden dertil knyttet virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Selskabet tilstræber at drive sin virksomhed på økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig vis.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved underskrift (i) af to direktører i forening, (ii) af en direktør eller et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller (iii) af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

456.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

19047

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

 • Henrik Ehlers Wulff

 • Adm. direktør

  Lars Fruergaard Jørgensen

 • Camilla Sylvest

 • Karsten Munk Knudsen

 • Monique Patricia Carter

 • Martin Holst Lange

 • Marcus Schindler

Bestyrelse

 • Næstformand

  Henrik Poulsen

 • Formand

  Helge Lund

 • Jeppe Christiansen

 • Liselotte Sofie Hyveled-Nielsen

 • Mette Bøjer Jensen

 • Kasim Kutay

 • Thomas Rantzau

 • Elisabeth Dahl Christensen

 • Sylvie Louise Grégoire

 • Martin William Mackay

 • Andreas Helmut Fibig

 • Laurence Debroux

 • Choi Lai Christina Law

Stiftere