MILESTONE SYSTEMS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. aug. 1997
 • CVR 20341130

Virksomheden MILESTONE SYSTEMS A/S befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 1. august 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.085.410.000 DKK, mens den i 2020 var på 963.595.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 97.454.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 533 personer, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Jensen. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jeppe Frandsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

97.454’ DKK

+79%

Egenkapital

788.383’ DKK

+12%

Omsætning

1.138.649’ DKK

+13%

Resultat før skat

116.089’ DKK

+86%

Årets resultat

202197.454.000 DKK
202054.357.000 DKK
201998.923.000 DKK
2018170.998.000 DKK
2017117.334.000 DKK
201641.897.000 DKK
201558.262.000 DKK
201334.116.000 DKK

Likviditetsgrad

238 %

+1%
God

Afkastningsgrad

5 %

-29%
Svag

Soliditetsgrad

51 %

+2%
God

Overskudsgrad

6 %

-31%
Tilfredsst.

Balance

1.544.606’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

1.085.410’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

718.486’ DKK

+10%

Tilgodehavende

1.117.331’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  1.138.649’
  1.085.410’
  -
  -
  -
  72.669’
  33.842’
  -2.453’
  -
  31.389’
  116.089’
  -
  116.089’
  -
  97.454’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  259.807’
  259.807’
  -
  37.285’
  -
  84.808’
  56.765’
  -
  4.426’
  82.660’
  427.275’
  -
  310.083’
  674.859’
  18.083’
  96.182’
  1.117.331’
  1.544.606’
  693’
  591.376’
  -
  -
  788.383’
  -
  788.383’
  37.338’
  37.737’
  -
  -
  -
  -
  249.318’
  20.729’
  -
  -
  -
  25.573’
  95.036’
  469.168’
  1.544.606’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MILESTONE SYSTEMS A/S 27.11.2000
MILESTONE SYSTEMS ApS 15.12.1997 26.11.2000
SCSK 2108 ApS 01.08.1997 14.12.1997

Adresse

Adresse Fra Til
Banemarksvej 50 · DK-2605 Brøndby 22.03.2000
Fruebjergvej 3 · DK-2100 København Ø 01.08.1997 21.03.2000

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 01.01.2008
722100 Udvikling af standardsoftware 01.01.2003 31.12.2007
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software 01.08.1997 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-29 29.10.2021
2021-04-06 06.04.2021 28.10.2021
2019-08-01 01.08.2019 05.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
692.644 DKK 05.12.2013
692.500 DKK 11.11.2011 04.12.2013
645.000 DKK 02.07.2008 10.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller 1 direktør, eller af 2 direktører i fællesskab, eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening 06.04.2021
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller 1 direktør, eller af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. 12.08.2019 05.04.2021
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. 19.03.2014 11.08.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Gustaf Pontus Löfberg 19.04.2022
Vibeke Krog Olsen 29.10.2021
Steen Strandskov Andersen 29.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Jensen 01.10.2020
Lars Larsen 01.10.2020
Lars Larsen 14.04.2020 30.09.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Canon Inc. 29.10.2021
MILESTONE GROUP A/S 19.03.2014 29.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MILESTONE SYSTEMS A/S

Banemarksvej 50
2605 Brøndby

CVR

20341130

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. august 1997

P-nummer

1006169854

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • MILESTONE GROUP A/S
 • SOFTWARE RESOURCES A/S
 • SOURCE AF CODES A/S
 • THE DEVELOPMENT COMPANY A/S

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

88300300

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive IT-virksomhed med det primære formål at udvikle softwareprogrammer, handel og service vedrørende software og hardware samt drive konsulentvirksomhed indenfor IT-branchen samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller 1 direktør, eller af 2 direktører i fællesskab, eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening

Registeret kapital

692.644 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

533

Reklamebeskyttelse

Nej