AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 14. dec. 1995
 • CVR 18974347

Virksomheden AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Aalborg Øst. De blev etableret i 14. december 1995 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -884.529 DKK, mens den i 2021 var på 33.621.562 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.787.819 DKK.

Medarbejderstaben består af 125 personer, hvor direktionen bl.a. består af Lars Kristensen. I bestyrelsen sidder 9 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jacob Møller Knudsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-23.788’ DKK

-476%

Egenkapital

41.730’ DKK

-39%

Omsætning

302.501’ DKK

-12%

Resultat før skat

-31.742’ DKK

-422%

Årets resultat

2022-23.787.819 DKK
20216.332.655 DKK
2020-3.418.395 DKK
2019-49.345.165 DKK
2018-11.260.611 DKK
201754.299.465 DKK
201658.078.669 DKK
201531.104.399 DKK
20147.521.314 DKK
2013-3.627.753 DKK

Likviditetsgrad

122 %

-34%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-18 %

-274%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

20 %

-54%
God

Overskudsgrad

-13 %

-458%
Ikke tilfredsst.

Balance

213.475’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

-885’ DKK

-103%

Gældsforpligtelser

160.040’ DKK

+104%

Tilgodehavende

186.740’ DKK

+41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  302.501’
  -885’
  -90.402’
  -
  -
  -38.982’
  10.651’
  -2.542’
  -1.929’
  6.180’
  -31.742’
  -23.788’
  -31.742’
  -7.954’
  -23.788’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  10.093’
  10.093’
  1’
  1.407’
  -
  1.407’
  8.122’
  -
  -
  15.234’
  26.735’
  5.485’
  50.025’
  22.330’
  25.389’
  54.765’
  186.740’
  213.475’
  9.246’
  24.611’
  -
  -
  41.730’
  -
  41.730’
  3.259’
  11.705’
  -
  -
  -
  7.353’
  7.353’
  177’
  -
  -
  -
  86.680’
  21.348’
  152.687’
  213.475’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S 13.08.1996
TIENDELADEN 1046 ApS 14.12.1995 12.08.1996

Adresse

Adresse Fra Til
Alfred Nobels Vej 21F · DK-9220 Aalborg Øst 19.10.2020
Alfred Nobels Vej 21F · DK-9220 Aalborg Øst 09.03.2020 18.10.2020
Alfred Nobels Vej 21F · DK-9220 Aalborg Øst 12.09.2016 08.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 01.01.2008
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 01.01.2007 31.12.2007
742030 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg 01.01.2001 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-03-12 12.03.2024
2023-10-23 23.10.2023 11.03.2024
2020-11-25 25.11.2020 22.10.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
18.870.350 DKK 12.03.2024
9.246.450 DKK 25.11.2020 11.03.2024
6.164.300 DKK 26.06.2008 24.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør og af bestyrelsens formand i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. 20.05.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Clive David Stanford 12.03.2024 06.05.2024
Clive David Stanford 12.03.2024
Hans Jørgen Schmidt 15.09.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lars Kristensen 01.08.2019
Knud Andreas Frisenborg Marker 25.11.2003 25.11.2003
Hans Erik Askou 05.08.1996 31.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Paul Schierscher 12.03.2024
Peter Kaiser 12.03.2024
Michael Kranz 12.03.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S

Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg Øst

CVR

18974347

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

14. december 1995

P-nummer

1004080887

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • AET A/S
 • Aalborg Energi Teknik A/S
 • Aalborg Energy Technology A/S

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aet@aet-biomass.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle, sælge, projektere, indkøbe, bygge, idriftsætte og servicere miljø- og energianlæg eller dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør og af bestyrelsens formand i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

Registeret kapital

9.246.450 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

125

Reklamebeskyttelse

Nej