KIRKBI A/S

 • A/S
 • Etableret 1. apr. 1995
 • CVR 18591235
NORMAL

Virksomheden KIRKBI A/S befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Billund. De blev etableret i 1. april 1995 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 27.049.000.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 187 personer, hvor direktionen bl.a. består af Søren Thorup Sørensen. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Michael Mogens Halbye.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27.049.000’ DKK

+325%

Egenkapital

130.873.000’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202127.049.000.000 DKK
20206.371.000.000 DKK
201916.774.000.000 DKK
20188.681.000.000 DKK
201712.679.000.000 DKK
201613.285.000.000 DKK
201513.396.000.000 DKK
201410.818.000.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

85 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

154.637.000’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19.124.000’ DKK

-77%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27.049.000’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  17.726.000’
  -
  -
  -
  -
  135.513.000’
  3.509.000’
  -
  -
  -
  2.176.000’
  19.124.000’
  154.637.000’
  -
  123.227.000’
  -
  -
  130.873.000’
  7.446.000’
  130.873.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIRKBI A/S 01.07.2008
LEGO HOLDING A/S 09.02.2000 30.06.2008
KIRKBI INVEST A/S 27.06.1996 08.02.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Koldingvej 2 · DK-7190 Billund 03.05.2007
Aastvej 1 · DK-7190 Billund 01.01.2007 02.05.2007
Aastvej 1 · DK-7190 Billund 15.12.2004 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2011
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 31.12.2010
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 21.12.1999 31.12.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000.000 DKK 01.07.2008
122.669.000 DKK 09.12.2004 30.06.2008
47.379.000 DKK 04.09.1996 08.12.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Kjeld Kirk Kristiansen alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 28.02.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

KIRKBI A/S

Koldingvej 2
7190 Billund

CVR

18591235

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. april 1995

P-nummer

1003491652

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

post@kirkbi.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels-, industri-, fabrikations-, administrations-, udviklings-, investerings-, og finansierings- og ejendomsvirksomhed af enhver art både direkte og indirekte og gennem andre selskaber, sammenslutninger og/eller personer. Det er endelig selskabets formål at udøve enhver sådan form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er egnet til at fremme et eller flere af forannævnte formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Kjeld Kirk Kristiansen alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

200.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

187

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

 • Søren Thorup Sørensen

Bestyrelse

 • Næstformand

  Michael Mogens Halbye

 • Formand

  Kjeld Kirk Kristiansen

 • Thomas Kirk Kristiansen

 • Connie Hedegaard Koksbang

 • Marie-Louise Aamund

 • Jeppe Christiansen

Stiftere

 • Henrik Steen Jensen
 • Steffen Ebdrup
 • Jakob Bredning Sørensen