Norva24 Danmark A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 13. mar. 1986
 • CVR 10206987

Virksomheden Norva24 Danmark A/S befinder sig i branchen "Opsamling og behandling af spildevand" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 13. marts 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 141.886.000 DKK, mens den i 2021 var på 126.212.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.509.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 158 personer, hvor direktionen bl.a. består af Tim Normann Kryger. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Henrik Fuglsang Damgaard-Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.509’ DKK

+136%

Egenkapital

38.600’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

4.266’ DKK

+133%

Årets resultat

20223.509.000 DKK
2021-9.744.000 DKK
2020-12.197.000 DKK
2019-2.832.000 DKK
20184.613.000 DKK
2017-2.194.000 DKK
20164.044.000 DKK
2015-6.750.000 DKK
2014-4.533.000 DKK
2013-9.335.000 DKK

Likviditetsgrad

82 %

+30%
Svag

Afkastningsgrad

4 %

+161%
Svag

Soliditetsgrad

22 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

171.879’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

141.886’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

133.279’ DKK

-3%

Tilgodehavende

44.274’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  141.886’
  -106.458’
  -28.871’
  -
  6.557’
  87’
  -2.396’
  18’
  -2.291’
  4.266’
  -
  4.266’
  -
  3.509’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  8.192’
  8.192’
  569’
  85.352’
  -
  99.899’
  18.202’
  -
  1.312’
  19.514’
  127.605’
  -
  42.160’
  -
  215’
  15’
  44.274’
  171.879’
  510’
  38.090’
  -
  -
  38.600’
  -
  38.600’
  -
  -
  -
  -
  20.125’
  2.330’
  79.418’
  -
  -
  1.917’
  -
  15.833’
  10.794’
  53.861’
  171.879’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Norva24 Danmark A/S 10.01.2017
ISS KLOAK- & INDUSTRISERVICE A/S 21.07.2008 09.01.2017
ALBERTSLUND KLOAKSERVICE ApS 13.03.1986 20.07.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Ringager 2B · DK-2605 Brøndby 30.11.2021
Rydagervej 27 · DK-2620 Albertslund 16.03.2017 29.11.2021
Rydagervej 27 · DK-2620 Albertslund 13.03.1986 15.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
370000 Opsamling og behandling af spildevand 01.01.2008
900100 Opsamling og behandling af spildevand 01.01.2003 31.12.2007
900010 Kloakvæsen og rensningsanlæg 13.03.1986 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-01 01.08.2019
2018-06-01 01.06.2018 31.07.2019
2017-02-01 01.02.2017 31.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
510.000 DKK 01.02.2017
500.000 DKK 21.07.2008 31.01.2017
205.000 DKK 26.06.2001 20.07.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. 31.01.2017
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 10.01.2017 30.01.2017
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af to direktører i forening. 19.04.2010 09.01.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Dean Zuzic 01.08.2023
Tim Normann Kryger 06.09.2021
Henrik Blaabjerg Nielsen 01.04.2021 06.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Tim Normann Kryger 06.09.2021
Henrik Blaabjerg Nielsen 01.04.2021 06.09.2021
Flemming Sloth Lauridsen 10.12.2018 31.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Norva24 Danmark A/S

Ringager 2
2605 Brøndby

CVR

10206987

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

13. marts 1986

P-nummer

1000036086

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ALBERTSLUND KLOAKSERVICE A/S
 • ALBERTSLUND TV-INSPEKTION A/S
 • BELEHCA A/S
 • BELEHCA TV-INSPEKTION A/S
 • BREJNING KLOAKSERVICE A/S
 • DE HVIDE SLAMSUGERE A/S
 • HOLMDRUP KLOAKSERVICE A/S
 • INDUSTRISERVICE DANMARK A/S
 • INGEMANN CHRISTENSEN & SØN, NÆSTVED A/S
 • Jydsk Kloak Service A/S
 • Kloak- & Industriservice A/S
 • KØSTER ENTREPRISE A/S
 • KØSTER KLOAKSERVICE A/S
 • KØSTER SERVICE A/S
 • KØSTER UDLEJNING A/S
 • Norva24 A/S
 • Risskov Kloakservice A/S
 • RØDBY KLOAKSERVICE A/S
 • SKS A/S
 • SYDJYDSK KLOAK- OG INDUSTRISERVICE A/S
 • ULDUM KLOAK- & INDUSTRISERVICE A/S
 • VOGNMANDSFORRETNINGEN HARRY NIELSEN A/S

Branchekode

370000
Opsamling og behandling af spildevand

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

norva24.kloak@norva24.dk

Telefon

70120222

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri samt anden hermed beslægtet virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

510.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

158

Reklamebeskyttelse

Nej