Anna Catharina Sprogøe Dons

Direktørposter 1 Se alle ›
Bestyrelsesposter 1 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Anna Catharina Sprogøe Dons

Anna Catharina Sprogøe Dons startede sin erhvervskarriere i Cerise ApS tilbage i 2019. I dag er Anna aktiv i 3 virksomheder.

Ud fra vores kendskab har Anna 3 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Cerise ApS ›

Største overskud

7.313’ DKK Brudebakke Holding ApS ›

Laveste overskud

-1.682’ DKK Brudebakke Holding ApS ›

Største egenkapital

12.467’ DKK Brudebakke Holding ApS ›

Største gæld

100’ DKK Cerise ApS ›

Direktørposter

Anna Sprogøe Holding ApS ›

Adm. direktør

Siden:  20.01.2021

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-510’  DKK

Bestyrelsesposter

Brudebakke Holding ApS ›

Formand

Siden:  26.01.2021

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-1.682’  DKK

Selskaber

Anna Sprogøe Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  20.01.2021

-1%

Resultat før skat

-510’  DKK

Ejerandel

100 %

Brudebakke Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  26.01.2021

-1%

Resultat før skat

-1.705’  DKK

Ejerandel

30 %