Anna Sprogøe Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jan. 2021
 • CVR 42042749

Virksomheden Anna Sprogøe Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 20. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.000 DKK, mens den i 2022 var på -5.001 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -509.512 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-510’ DKK

-133%

Egenkapital

3.244’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-510’ DKK

-133%

Årets resultat

2023-509.512 DKK
20221.528.832 DKK
20212.184.686 DKK

Likviditetsgrad

185 %

-50%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.254’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

18’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -510’
  -
  -510’
  -
  -510’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.236’
  3.236’
  -
  -
  -
  -
  18’
  18’
  3.254’
  40’
  -20’
  -
  -
  3.244’
  -
  3.244’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  3.254’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Anna Sprogøe Holding ApS 20.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Grønnevang 14 · DK-9800 Hjørring 21.03.2022
Grønnevang 14 · DK-9800 Hjørring 21.12.2021 20.03.2022
Grønnevang 14 · DK-9800 Hjørring 07.06.2021 20.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-20 20.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 20.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Anna Catharina Sprogøe Dons 20.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anna Catharina Sprogøe Dons 20.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Anna Sprogøe Holding ApS

Grønnevang 14
9800 Hjørring

CVR

42042749

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. januar 2021

P-nummer

1026707257

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-