Nauja Erna Brøns

Direktørposter 1 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 0 Se alle ›

Oversigt

Om Nauja Erna Brøns

Nauja Erna Brøns startede sin erhvervskarriere i FONDEN NUUMMI ILLORSUIT TIMERSORTARFIIT - GODTHÅB-HALLERNE tilbage i 2017. I dag er Nauja aktiv i 1 virksomhed.

Dags dato er Nauja bl.a. direktor hos NaNi Nuuk ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 160.862 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Nauja 1 netværksforbindelse gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Største overskud

161’ DKK NaNi Nuuk ApS ›

Laveste overskud

-48’ DKK NaNi Nuuk ApS ›

Største egenkapital

163’ DKK NaNi Nuuk ApS ›

Direktørposter

NaNi Nuuk ApS ›

Direktør

Siden:  25.05.2021

Ansatte

-

Datterselskaber

0

+4%

Resultat før skat

161’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

Der er ingen selskaber registreret

Forbindelser