NaNi Nuuk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2021
 • CVR 42411914

Virksomheden NaNi Nuuk ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv." og har adresse i Nuuk. De blev etableret i 25. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 303.149 DKK, mens den i 2022 var på 304.262 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.489 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

-98%

Egenkapital

154’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-20’ DKK

-108%

Årets resultat

20232.489 DKK
2022160.862 DKK
2021-48.312 DKK

Likviditetsgrad

102 %

-9%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-101%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

15 %

-9%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

996’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

303’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

857’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  303’
  -288’
  -18’
  -
  -2’
  -
  -18’
  -
  -18’
  -20’
  -
  -20’
  -22’
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  45’
  -
  45’
  -
  -
  94’
  94’
  139’
  804’
  -
  -
  -
  40’
  857’
  996’
  50’
  104’
  -
  -
  154’
  -
  154’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  843’
  996’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NaNi Nuuk ApS 25.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sipisaq Avannarleq 4 · GL-3900 Nuuk 02.03.2023
Sipisaq Avannarleq 4 · GL-3900 Nuuk 25.05.2021 01.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 25.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-01-05 05.01.2023
2021-05-25 25.05.2021 04.01.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 10.01.2023
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 25.05.2021 09.01.2023

Direktører

Navn Fra Til
Nauja Erna Brøns 25.05.2021 05.01.2023
Nauja Erna Brøns 25.05.2021
Nive Gitte Brøns 25.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nive Gitte Brøns 25.05.2021
Nauja Erna Brøns 25.05.2021 05.01.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NaNi Nuuk ApS

Sipisaq Avannarleq 4
3900 Nuuk

CVR

42411914

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2021

P-nummer

1027192692

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

475100
Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Naninuuk@gmail.com

Telefon

588255

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at sælge stof og garn og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-