Malene Kruse Hegenberger

Direktørposter 1 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 1 Se alle ›

Oversigt

Om Malene Kruse Hegenberger

Malene Kruse Hegenberger startede sin erhvervskarriere i OmniCare Holding ApS tilbage i 2017. I dag er Malene aktiv i 1 virksomhed.

Dags dato er Malene bl.a. direktor hos OmniCare Holding ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 53.878 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Malene 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

OmniCare Holding ApS ›

Største overskud

243’ DKK OmniCare Holding ApS ›

Laveste overskud

-801’ DKK HegenbergerSpeculum ApS ›

Største egenkapital

951’ DKK HegenbergerSpeculum ApS ›

Største gæld

3.384’ DKK HegenbergerSpeculum ApS ›

Direktørposter

OmniCare Holding ApS ›

Direktør

Siden:  01.08.2017

Ansatte

-

Datterselskaber

0

+2%

Resultat før skat

54’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

OmniCare Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  01.08.2017

+2%

Resultat før skat

61’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret