OmniCare Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. aug. 2017
 • CVR 38848313

Virksomheden OmniCare Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 1. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -17.348 DKK, mens den i 2022 var på -69.311 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 372.334 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

372’ DKK

-95%

Egenkapital

5.819’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

477’ DKK

-94%

Årets resultat

2023372.334 DKK
20227.804.261 DKK
202153.878 DKK
2020-55.837 DKK
2019-277.887 DKK
2018243.024 DKK

Likviditetsgrad

66.087 %

-41%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.828’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

+75%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.828’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  494’
  0
  -
  494’
  477’
  -
  477’
  -105’
  372’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  115’
  5.828’
  5.828’
  50’
  5.708’
  61’
  -
  5.819’
  -
  5.819’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  9’
  5.828’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OmniCare Holding ApS 01.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Peder Bodils Vej 27 · DK-4700 Næstved 30.12.2022
Herlufsvænge 8 · DK-4700 Næstved 16.08.2022 29.12.2022
Rønhave Parkvej 80 · DK-4736 Karrebæksminde 27.09.2020 15.08.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-01 01.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Malene Kruse Hegenberger 01.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Malene Kruse Hegenberger 05.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OmniCare Holding ApS

Peder Bodils Vej 27
4700 Næstved

CVR

38848313

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. august 2017

P-nummer

1022739294

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

malene@hegenbergerspeculum.com

Telefon

53544664

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve og besidde aktier og anparter i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-