Kim Schøner

Direktørposter 3 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Kim Schøner

Kim Schøner startede sin erhvervskarriere i Gylvigs Autolak ApS tilbage i 2017. I dag er Kim aktiv i 3 virksomheder.

Dags dato er Kim bl.a. direktor hos Odense Autolak ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -84.505 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Kim 1 netværksforbindelse gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Gylvigs Autolak ApS ›

Største overskud

806’ DKK Gylvigs Autolak ApS ›

Laveste overskud

-85’ DKK Odense Autolak ApS ›

Største egenkapital

1.748’ DKK Schöner Holding ApS ›

Største gæld

1.958’ DKK Gylvigs Autolak ApS ›

Direktørposter

Odense Autolak ApS ›

Direktør

Siden:  12.03.2018

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-2%

Resultat før skat

-85’  DKK

Gylvigs Autolak ApS ›

Direktør

Siden:  22.06.2017

Ansatte

12

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

207’  DKK

Schöner Holding ApS ›

Direktør

Siden:  08.09.2017

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

88’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

Schöner Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  08.09.2017

-1%

Resultat før skat

86’  DKK

Ejerandel

100 %

Gylvigs Autolak ApS ›

Reel ejer

Siden:  22.06.2017

0%

Resultat før skat

271’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser