Odense Autolak ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 12. mar. 2018
 • CVR 39411261

Virksomheden Odense Autolak ApS befinder sig i branchen "Karosseriværksteder og autolakererier" og har adresse i Otterup. De blev etableret i 12. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på -32.798 DKK, mens den i 2019 var på 124.232 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -84.505 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-85’ DKK

-249%

Egenkapital

161’ DKK

-34%

Omsætning

-

Resultat før skat

-108’ DKK

-247%

Årets resultat

2020-84.505 DKK
201956.529 DKK
2018133.136 DKK

Likviditetsgrad

166 %

+41%
God

Afkastningsgrad

-26 %

-368%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

40 %

+30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

405’ DKK

-49%

Bruttofortjeneste

-33’ DKK

-126%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

405’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -33’
  -
  -47’
  -
  -105’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -108’
  -
  -108’
  -24’
  -85’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  -
  130’
  230’
  405’
  405’
  50’
  111’
  -
  -
  161’
  -
  161’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  131’
  -
  -
  -17’
  -
  113’
  244’
  405’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Odense Autolak ApS 12.03.2018 30.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Ørkebyvej 10 · DK-5450 Otterup 12.03.2018 30.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
452020 Karosseriværksteder og autolakererier 12.03.2018 30.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-12 12.03.2018 30.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.03.2018 30.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 12.03.2018 15.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Kim Schøner 12.03.2018
Kim Schøner 12.03.2018 30.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Schøner 12.03.2018 30.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Odense Autolak ApS

Ørkebyvej 10
5450 Otterup

CVR

39411261

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. marts 2018

P-nummer

1023435566

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

452020
Karosseriværksteder og autolakererier

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udføre industri- og autolakering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-