Aage Bang Mikkelsen

Direktørposter 8 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Aage Bang Mikkelsen

Aage Bang Mikkelsen startede sin erhvervskarriere i BANGSAGER FRIGRISE ApS tilbage i 1990. I dag er Aage aktiv i 9 virksomheder.

Dags dato er Aage bl.a. admdir hos Stende Eco ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -44.114 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Aage 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

BANGSAGER FRIGRISE ApS ›

Største overskud

160’ DKK DANFARM ApS ›

Laveste overskud

-2.217’ DKK AGRIMEX DENMARK ApS ›

Største egenkapital

3.768’ DKK AgriKapital ApS ›

Direktørposter

AUSTRIA TOURS ApS ›

Adm. direktør

Siden:  15.09.2016

Ansatte

-

Datterselskaber

0

+2%

Resultat før skat

2’  DKK

AGREX ApS ›

Direktør

Siden:  17.01.2014

Ansatte

-

Datterselskaber

0

+258%

Resultat før skat

2’  DKK

LBMS HOLDING ApS ›

Adm. direktør

Siden:  15.09.2016

Ansatte

-

Datterselskaber

0

+14%

Resultat før skat

0  DKK

AgriKapital ApS ›

Direktør

Siden:  30.03.2016

Ansatte

-

Datterselskaber

0

Resultat før skat

-

DANAGRI EQUITY INVEST ApS ›

Direktør

Siden:  25.10.2014

Ansatte

-

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

6’  DKK

AgriFinans ApS ›

Direktør

Siden:  30.03.2016

Ansatte

-

Datterselskaber

0

Resultat før skat

-

DANISH EQUITY FUNDS ApS ›

Direktør

Siden:  25.10.2014

Ansatte

-

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

-6’  DKK

Stende Eco ApS ›

Adm. direktør

Siden:  01.05.2017

Ansatte

1

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

-44’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

LBMS HOLDING ApS ›

Reel ejer

Siden:  15.09.2016

+14%

Resultat før skat

0  DKK

Ejerandel

100 %

AUSTRIA TOURS ApS ›

Reel ejer

Siden:  15.09.2016

+2%

Resultat før skat

1’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret