DANAGRI EQUITY INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. nov. 2009
 • CVR 32645399

Virksomheden DANAGRI EQUITY INVEST ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bindslev. De blev etableret i 30. november 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.781 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

+3%

Egenkapital

186’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

7’ DKK

+3%

Årets resultat

20235.781 DKK
20225.605 DKK
20215.436 DKK
20205.285 DKK
20195.114 DKK
20184.957 DKK
20174.783 DKK
20164.674 DKK
2015343 DKK
20144.319 DKK
20133.791 DKK
20124.433 DKK

Likviditetsgrad

2.698 %

+2%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

193’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

193’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  7’
  7’
  -
  7’
  -2’
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  193’
  -
  -
  193’
  193’
  125’
  61’
  -
  -
  186’
  -
  186’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  193’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DANAGRI EQUITY INVEST ApS 30.11.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Vester Alle 8 · DK-9881 Bindslev 02.02.2015
Jyllandsgade 20 · DK-9000 Aalborg 06.01.2010 01.02.2015
Søren Frichs Vej 38K · DK-8230 Åbyhøj 30.11.2009 05.01.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 27.04.2011
999999 Uoplyst 30.11.2009 26.04.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-01-05 05.01.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.11.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.01.2010

Direktører

Navn Fra Til
Aage Bang Mikkelsen 25.10.2014
Rasmus Hedegaard Bang 30.11.2009 25.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DANAGRI EQUITY INVEST ApS

Vester Alle 8
9881 Bindslev

CVR

32645399

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. november 2009

P-nummer

1015682112

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

danagri.equity.invest@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed i anlægsøjemed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-