Casper Seedorff

Direktørposter 3 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Casper Seedorff

Casper Seedorff startede sin erhvervskarriere i Daily Media ApS tilbage i 2010. I dag er Casper aktiv i 3 virksomheder.

Dags dato er Casper bl.a. direktor hos Nirrimis ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -77.500 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Casper 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Daily Media ApS ›

Største overskud

632’ DKK C. SEEDORFF HOLDING ApS ›

Laveste overskud

-430’ DKK C. SEEDORFF HOLDING ApS ›

Største egenkapital

1.193’ DKK C. SEEDORFF HOLDING ApS ›

Direktørposter

Nirrimis ApS ›

Direktør

Siden:  08.09.2020

Ansatte

2

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-78’  DKK

C. SEEDORFF HOLDING ApS ›

Direktør

Siden:  26.03.2010

Ansatte

1

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-18’  DKK

APATO Copenhagen ApS ›

Direktør

Siden:  24.04.2017

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-1’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

APATO Copenhagen ApS ›

Reel ejer

Siden:  24.04.2017

-1%

Resultat før skat

-1’  DKK

Ejerandel

100 %

C. SEEDORFF HOLDING ApS ›

Reel ejer

Siden:  26.03.2010

-1%

Resultat før skat

-18’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret