APATO Copenhagen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. apr. 2017
 • CVR 38591037

Virksomheden APATO Copenhagen ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 24. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.275 DKK, mens den i 2022 var på -843 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.276 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-13%

Egenkapital

48’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

-13%

Årets resultat

2023-1.276 DKK
2022-1.126 DKK
20215.198 DKK
202029.746 DKK
201930.454 DKK
20183.642 DKK
2017-68.201 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

24 %

-23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

201’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

201’ DKK

+27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  -
  -
  81’
  201’
  201’
  50’
  -2’
  -
  -
  48’
  -
  48’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  201’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
APATO Copenhagen ApS 24.04.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Værnedamsvej 11 · DK-1819 Frederiksberg C 25.04.2017
Værnedamsvej 2 · DK-1619 København V 24.04.2017 24.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 24.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-24 24.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Casper Seedorff 24.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Casper Seedorff 24.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

APATO Copenhagen ApS

Værnedamsvej 11
1819 Frederiksberg C

CVR

38591037

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. april 2017

P-nummer

1022385247

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477830
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at beskæftige sig med brugskunst, og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-