Kristina Rose Provstgaard

Direktørposter 1 Se alle ›
Bestyrelsesposter 1 Se alle ›
Selskaber 3 Se alle ›

Oversigt

Om Kristina Rose Provstgaard

Kristina Rose Provstgaard startede sin erhvervskarriere i Holdingselskabet EME ApS tilbage i 2016. I dag er Kristina aktiv i 3 virksomheder.

Dags dato er Kristina bl.a. formand hos EME Hydraulic ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -1.064.723 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Kristina 4 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Holdingselskabet EME ApS ›

Største overskud

447’ DKK EME Hydraulic ApS ›

Laveste overskud

-1.112’ DKK Holdingselskabet EME ApS ›

Største egenkapital

1.223’ DKK EME Hydraulic ApS ›

Største gæld

5.692’ DKK EME Hydraulic ApS ›

Direktørposter

Kristina R Holding ApS ›

Direktør

Siden:  28.05.2021

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-5%

Resultat før skat

-5’  DKK

Bestyrelsesposter

EME Hydraulic ApS ›

Formand

Siden:  05.10.2022

Ansatte

16

Datterselskaber

0

-18%

Resultat før skat

-1.065’  DKK

Selskaber

Kristina R Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  28.05.2021

-5%

Resultat før skat

-5’  DKK

Ejerandel

100 %

Holdingselskabet EME ApS ›

Reel ejer

Siden:  06.09.2016

-24%

Resultat før skat

-1.112’  DKK

Ejerandel

50 %

EME Hydraulic ApS ›

Reel ejer

Siden:  12.09.2016

-21%

Resultat før skat

-1.371’  DKK

Ejerandel

50 %