Kristina R Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. maj 2021
 • CVR 42429643

Virksomheden Kristina R Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 28. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.537 DKK, mens den i 2022 var på -714 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.407 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-534%

Egenkapital

34’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-534%

Årets resultat

2023-5.407 DKK
2022-853 DKK
20210 DKK

Likviditetsgrad

576 %

God

Afkastningsgrad

-14 %

-659%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

84 %

-16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-675%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

36’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  0
  0
  -
  0
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  36’
  36’
  40’
  40’
  -6’
  -
  -
  34’
  -
  34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kristina R Holding ApS 28.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Lindehaven 32 · DK-6400 Sønderborg 26.04.2023
Vølundsgade 35 · DK-6400 Sønderborg 08.11.2022 25.04.2023
Påkjær 27 · DK-6400 Sønderborg 28.05.2021 07.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-28 28.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 28.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kristina Rose Provstgaard 28.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristina Rose Provstgaard 28.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kristina R Holding ApS

Lindehaven 32
6400 Sønderborg

CVR

42429643

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. maj 2021

P-nummer

1027216087

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kristina@eme-h.dk

Telefon

20274424

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-