Anna Djomina

Direktørposter 1 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 1 Se alle ›

Oversigt

Om Anna Djomina

Anna Djomina startede sin erhvervskarriere i Vinoguide ApS tilbage i 2018. I dag er Anna aktiv i 1 virksomhed.

Dags dato er Anna bl.a. admdir hos Vinoguide ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -63.926 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Anna 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Vinoguide ApS ›

Største overskud

-1’ DKK Vinoguide ApS ›

Laveste overskud

-72’ DKK Vinoguide ApS ›

Største egenkapital

9’ DKK Vinoguide ApS ›

Største gæld

83’ DKK Vinoguide ApS ›

Direktørposter

Vinoguide ApS ›

Adm. direktør

Siden:  20.10.2018

Ansatte

-

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

-64’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

Vinoguide ApS ›

Reel ejer

Siden:  20.10.2018

0%

Resultat før skat

-82’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret