Vinoguide ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. okt. 2018
 • CVR 39956748

Virksomheden Vinoguide ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med vin og spiritus" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 20. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -81.434 DKK, mens den i 2021 var på -79.684 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -63.926 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-64’ DKK

+11%

Egenkapital

-112’ DKK

-132%

Omsætning

-

Resultat før skat

-82’ DKK

+10%

Årets resultat

2022-63.926 DKK
2021-72.214 DKK
2020-15.205 DKK
2019-1.025 DKK

Likviditetsgrad

55 %

-20%
Svag

Afkastningsgrad

-54 %

+16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-75 %

-91%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

151’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

-81’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

144’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -81’
  -
  -
  -
  -81’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -82’
  -
  -82’
  -
  -64’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  6’
  74’
  19’
  -
  -
  9’
  144’
  151’
  40’
  -152’
  -
  -
  -112’
  -
  -112’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  263’
  151’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vinoguide ApS 04.05.2021
Vinoguide IVS 20.10.2018 03.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gl. Tved 9G · DK-6000 Kolding 23.01.2024
Klostergade 17B · DK-6000 Kolding 11.08.2021 22.01.2024
Gl. Tved 9G · DK-6000 Kolding 30.04.2020 10.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
463420 Engroshandel med vin og spiritus 20.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-04 04.05.2021
2018-10-20 20.10.2018 03.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.05.2021
10.000 DKK 20.10.2018 03.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 20.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anna Djomina 20.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anna Djomina 20.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vinoguide ApS

Gl. Tved 9
6000 Kolding

CVR

39956748

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. oktober 2018

P-nummer

1024057735

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

463420
Engroshandel med vin og spiritus

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@vinoguide.dk

Telefon

60118630

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at importere vin

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-